עמוד:137

ט טבע ז ,. ר . 0 ש " ע nature / 7 JO ז . שע " פ Tevet ( fourth month in the Hebrew calendar , in December / January ) טוב , טובה ש " ת good טופו- ז ,. ר . , ש " ע tofu טיול נ . ש"ע trip , outing טיפש , טיפשה ש " ת stupid טלוויזיה נ , television vj טלית נ . ש " ע tailit ( prayer shawl ) טלנובלה נ . ש " ע soap opera . telephone ? . טס , לטוס פ . fly ( in plane ) יד _ נ ,. ידיים ש " ע hand יהו-ךי ז ,. יהודייה נ . ש " ע Jewish person יהו-ךי , יהוךית ש " ת Jewish יוגו-ךט ז . ש " ע yogurt יודע , לךעת פ . know יולי ז . שע " פ July יום ז ,. ימים ש " ע day יום הו-לדת ז ,. ימי הו-לדת ש " ע birthday יום פיפו-ר . / שע " פ Yom Kippur , Day of Atonement יום ךאשון ז . ש " ע Sunday יום שני ז , ש " ע Monday יום שלישי ז . ש " ע Tuesday יום רביעי ז . ש " ע Wednesday יום חמישי ז . ש " ע Thursday יום שישי ז . ש " ע Friday יומן ז . ש " ע diary , journal יוני ז . שע " פ June יופי ! מ " ק ע " מ / ז ,. ר . 0 ש " ע Good ! Great ! / beauty יושב , לשבת פ . sit יותר more ( as in : more than ) יחד ת " פ together יחי ! -אדוננו נ . " yechi adoneynu " , Long live our Master ! ייךיש נ . שע " פ Yiddish יכול ( להיות ; כול ) פ . can , be able ילד ז ,. ילדה נ . ש " ע boy , girl ים ז . ש " ע sea , ocean ינואר ז . שע " ם January יפה , יפה ש " ת beautiful , pretty

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר