עמוד:136

1 קט ז . ש " ע jacket זרוק , זרוקה ש " ת ס . " shlumpy " , baggy clothes n Chabad , Lubavitch v " w ? f bjivf ,. r P'JJJP חבךניקית נ . vvi ש - ת Lubavitcher חבר ז ,. חברה נ . ש " ע friend , member וזברה נ . ש " ע society חג ז . ש " ע holiday rtunn , unn ש " ת new niunn נ . ר . ש " ע news חדר ז . ש " ע room חודש ז . ש " ע month חוזר , לחזור פ . return , come back n ' Pin , n ^ in ש " ת / ש " ע , פ . ( לחלות ) sick , j || nVV 1 n נ . ש " ע shirt , blouse < z > r \ ,. \ din ש " ע heat , fever חורף ז . ש ע winter , nujin לחשוב פ . think ח ; ה נ . ש " ע animal ח ; יל ז ,. חיילת נ . ש " ע soldier חיים ז . ר ,. י . 0 ש " ע | jfe , ton חכמה ש " ת / ש " ע wise , clever חלב ז ,. ר . 0 ש " ע milk חלה נ ש י , חלום ז ,. חלומות ש " ע dream חליפה נ . ש " ע suit חם , חמה ש " ת hot , warm חמיע 1 ה ז ,. חמש נ . ש " מ f , ve nuppq עשר ז ,. חמש עגי 1 ךה נ . ש " מ f | fteen חמישים ז . י-נ . ש " מ fifty חניכה , חג החנו-כה ז . שע " פ Chanukah חנו-כייה נ . ש " ע chanukiyah ( 8 branched candelabra for Chanukah , menor , חנות נ , חנויות ש ע store , shop חסיךי , חסידית ש " ת Hassidic n K ^ n נ . ש " ע sk 1 rt חצי ז ,. חצאים ש " ע ha | f חשוב , חשובה ש " ת important ? ' 1 ' }^ PD שע פ Cheshvan ( second montli m the Hebrew calendar , m October / November ) pVUFi ז ,. ר . 0 ש " ע c / es / re חתו-ל ז ,. חתולה נ ש " ע cat

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר