עמוד:132

איזה יופי ! כ . ע " מ How nice ! אייר ו lyyat D ' um איף כיש how אי מייל ,. 1 אי מיילים e-mail vv > אין ריפ there isn ' t , there aren ' t אץטךנט ז , internet אינ 9 טינקט ז . ש ע instinct אץפוןמציה נ . ש " ע information איפה מ "ש where איש ,. 1 אנשים , אישה נ ,. נשים ש " ע man , woman אלה ז . ו-נ ,. ר . כ " ר these אלול ז . שע " פ Elul ! . ? ? ? . ? ? ?! endar , in /'? . אלף ז . ו-נ . ש " מ thousand אלפ"ם ז . ו-נ . ש " מ זוגי two thousandm & f . אלקטרון . ; ש ע אלקטרוני , אלקטרונית ש " ח electronic אם מ " ח if אמהךית נ . שע " פ Amharic ( an Ethiopian language ) אמונה נ . ש " ע belief אמן ! מ " ק Amen ! אקוצע ז . ר . 0 ש " ע middle אמריקני , אמריקנית ( אמריקאי / ת ) ש " ת ש " ע American אמת נ ,, אמיתות ש " ע truth א ^ לית נ . שע " פ English אנחנו- ז . ו-נ . ר . כ ג we m & f . אני ז , ו-נ . י . כ " ג I m & f . אנציקלופךיה encyclopedia אנךן ; יה נ . ש " ע energy אף nose V"D \ . r DDN ש " מ zero אפריל ] שע " ס April אךבעה ז ,. אךבע נ . ש " מ four אךבעה עשר ז ,. אךבע עשרה נ . ש " מ fourteen ארבעים ז . ו-נ . ש " מ forty ארוחה נ . meal ארוחת בוקר נ . ש " ע breakfast ארו-חת ערב נ . ש " ע supper , dinner ארוחת צהךיים נ . ש " ע lunch ארון ז ,. ארונות ש " ע closet , cupboard אךכאולוג ז ארכאולוגית נ . ש " ע archeologist אךכאול 1 ג ; ה נ ,. ר . 0 שע archeology אךנק ז . ש " ע purse , wallet

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר