עמוד:130

מילון Glossary קיצורים Abbreviations ב . = ביטוי idiom , expression ז . = זכר masculine ז . נ-1 . = זכר ונקנה masculine & feminine יחיד singular כ " ג = כינוי גוף pronoun person כ " ר = כינוי רמז demonstrative pronoun מ " ח = מילת חיבור conjunction כרי = מילת יחס preposition מ " ק = מילת קריאה exclamation word = urn מילת שאלה question word נ . = נקבה feminine ס . = סלנג slang ע"מ = עברית מדוברת spoken Hebrew פ . = פועל verb ר . = רבים plural ש " מ = שם מספר number שיע = שם עצם noun שע פ = שם עצם פרטי proper noun ש " ת = שם תואר adjective ת פ = תואר פועל adverb = 0 אפס , לא קיים בעברית zero , does not exist in Hebrew מונחים דקדוקיים Grammatical terms בטין verb pattern גזרה verb type הווה present tense tense : נטייה conjugation , declension T ? סיומת suffix שם פועל infinitive תחילית prefix

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר