עמוד:128

עם סיום היחידה התלמידים יהיו מסוגלים : לקרוא על תוכניות לעתיד ; לתאר בכתב ובעל פה תמונות עתיד של מדענים בתחומים שונים . Upon completion of the unit students will be able to : read about plans for the future ; describe in writing and orally future images of scientists in different fields . אוצר מילים Glossary

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר