עמוד:112

יום ים המדריך : מחר יש יום ים . כולם : יש ! אבל מה זה ? המדריך : זה יום של כיף ! נעשה מה שבא לנו . עידו . מה עם אוכל ? המדריך : מיכל , את תשאלי את כולם מה הם רוצים לאכול . מיכל : ואני גם אקנה את האוכל ? אתם תחשבו וגם תכתבו שבצו את הפעלים האלה בטבלה במקומות הנכונים , לפי כינויי הגוף ולפי פעלים דומים אחרים שכבר נמצאים בטבלה . Write the following verbs in the correct places in the table , based on the pronoun and on other similar verbs that are already in the table . / 7 / jjo ינ ^ ג 01 / Annj / ? inbo' : / : IM \ / ' > ' > נ / 7 ק / \\ 1 f \ / DW / fir / - / AJ up /) / / # / ? n ^ ijri / / \ / // 7 ) /// \ / ? n / y / 0 / isj ) 0 ^ / O'v ל / ; צ"ר / 1 'nrj / - / 2 \ / אצל'מ / ח-י / ל'ף / ח ^ . מ'נ' / : ינת'ל / \ 0 / l U £ \ / 1 n' ^ y ^ / n ^^ J / i ^ p-0 / iy ' ^ 9 ^ / ; rrjjv / / / i ^ nj ^ j ) / { r \ u ^; ' ^^^ ipj TaQ _ n nly ^ j ' : mjri nJj ' / ^ nlyj ^ / / / ^> T / / / D / / nj ^^ ]_ p / nirV / 1 / nVWj ^ / ? iV' £ ) iy / 1 / nK

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר