עמוד:107

עניינים לשוניים היכרות עם סיומות העבר בבניינים השונים עם סיום היחידה התלמידים יהיו מסוגלים : לספר ולכתוב על קורות ימים שעברו , תולדות משפחה וביוגרפיות קצרות בלשון עבר ; לקרוא ולדון במקומה של תנועת הנוער כחיי הילד כישראל ; לספר סיפור עם קצר בלשון עבר . Upon completion of the unit students will be able to : Tell and write about past days , a history of a family and short biographies in the past tense ; Read and discuss the role of the youth movement in the life of a child in Israel ; Tell a short folk tale in the past tense ; תוכן עניינים . 1 היומן של נטע . 2 סיומות העבר . 3 תנועת נוער בשכונה - עיתון השכונה . 4 אני , אתה והוא נזמן עבר . 5 למה אתה לא בא לתנועה ? . 6 תנועות הנוער בישראל . 7 ראשון ואחרון - יעקב אורלנד . 8 הווה ועבר . 9 כולם צודקים . 10 המחברת לעברית של אילן ו . 1 ועוד פעלים בזמן עבר . 12 מכתב - שלומית כהן-אסיף . 13 שני אומנים . 14 אבא סיפור - יהונתן גפן . 1 5 עינב ותהילה שרגאי , ירושלים . 16 עוד על ... yup קריאה הדגמה לשונית קטע קריאה תרגיל שיחה קטע קריאה שיר ספר תרגילים סיפור עם הרהורים על השפה העברית תרגיל שיר ספר סיפור עם שיר זמר קטע קריאה קטעי קריאה

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר