עמוד:88

) אני , אתה והוא בזמן עבר הוסיפו את כינויי הגוף ליד כל פועל וקראו את המשפט בקול . Add the pronoun person to each verb and read the sentence aloud . wii / לב : לרוב מציינים את כינויי הגוף רק בגוף ע \ ליט \ י : Note : usually only third person pronouns are mentioned : הוא , היא , הם , הן . בדרך כלל לא מציינים את כינויי הגוף הראשון והשני ביחיד וברבים . Usually first and second person pronouns in the singular and in the plural are not mentioned . Write them in parentheses . כתבו אותם בסוגריים . אני , אתה , את , אנחנו , אתם , אתן . הלכת : ליד הים . ( r > 1 c ) הלכת ליד הים . לא עבד , לא התנדב ולא קם בבוקר ואמר : היום אני עושה משהו חשוב לאנשים אחרים ולחברה . T : v מיכל אמרה : "הלכתי לתנועה מהיום הראשון . גם אימא שלי הלכה לתנועה לפני הרבה שנים . " הסיפורים של אימא על התנועה השפיעו- על מיכל . היא שמעה את הסיפורים של אימא על הפעולות ועל הטיולים של התנועה , נכנסה לתנועה ולא הצטערה לרגע . א ) בדברי הילדים יש הרבה פעלים בזמן עבר . a ) The children use many verbs in the past tense . ( 1 סמנו בקטע את כל הפעלים בזמן עבר . I ) Circle all the verbs in the past tense . pupnn ip'nun ( 2 את הפעלים לפי כינוי הגוף . 2 ) Copy all the verbs from the passage according to the pronoun person . אני : י ^ תי , אתה : , jres , r ) Np : DN הוא : , INIC היא : 3 "> ח ) . י , אנחנו : JJ / CZ > אתם : רויג &^ תק , אתן : ר ^ גתן , הם / הן : גיי / ח ^ ו , ב ) מה אתם חושבים : מה התנועה נותנת לילדים ?

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר