עמוד:72

הוא קול והיא ע עור ! לפניכם תיאורים של שני ילדים . השלימו את המטפטים בעזרת הפעלים ברשימות בהווה או בשם הפועל . Below are descriptions of two children . Complete the sentences using the verbs from the lists in the present or the infinitive . א . הוא קול ! להתעמל / לה 0 ח . כל / לה } נ 1 ער / להח . ר ^ / להח . לג ^ / להח . רו / ¥ 7 להח _ כת . ג / הוא לא לפני בחינה . הוא לומד , ישן טוב כלילה , ומצליח . הוא כמו כל ה " זרו-קים . " יש לו בגדים נוחים ואופנתיים . הוא לא בטלוויזיה . רק לפעמים הוא רואה סרטי טבע . הוא ועושה ספורט . הוא במים קרים באמצע החורף . אני יועוב על שפת הרחוב מילים : נתן זך , לחן : ע 1 למה ארצי אבי יושב על שפת הךחוב ומסתכל באנשים . הם אינם יוךעים שאני בהם מסתכל . האם ? - כי I T מסתכל -: בנו T האל T ?• . מבלי שנרגיש דבר , מבלי שנבין , מבלי שנישאל ? אינני יוד . ;? יש ךברים רבים שאני שואל . לפי ש / לה אני יושב על שפת הרחוב ומסתכל . למה האיש בשיר תושב על האל ?

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר