עמוד:65

וילבשו לפניכם פסוקים מן התנ " ך , ובהם מוזכרים בגדים . םמנו את המילים הקשורות לבגדים . . Below are verses from the Bible in which clothes are mentioned Circle the words related to clothes . : ( 1 ונתן לי V 1 v DK S v » v urh r 1 -IT ובגד !•!• : K t ) 1 : / בראשית כרז ( 20 y hvrhf ( 2 מעל רגליך ( שמות ג ( 5 ( 3 ומכנסי בד ילבש c fccta * ( ויקרא ו ( 3 ( 4 ולבש ? בגדים אחרים ( ויקרא ו ( 4 : : * T : ? r T •• < v ( 5 וכובע נ חשת על ראשו ( שמואל א ' יז ( 5 ( 6 ובביתי אין לחם ואין שמלה ( ישעיה ג ( 7 ( 7 ונעליך 1 תשים ברגליך ( יחזקאל כד ( 17 : T T ,: ? T -- . : - : j י . י ד 61 קוח 6 ד , ( 1672-1622 ) , Abraham Lamberts Jacobsz van den מציאת מעזה

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר