עמוד:64

בשמלה אדומה מילים : רותי ספרוני ( הלל , ( לחן : יאיר רוזנבלום בשמלה אדומה ושתי צמות , ? לדה קטנה , יחידה ותמה עמדה : T : T ושאלה T : : TT למה ? x וכל הרי הגעש וכל הסערות עמדו מזעפם ללא מצאו תשובה , עמדו מזעפם ולא מצאו תשובה . החיות 7 יצרו מרוצתן : ! לדה קטנה , יחידה ותמה עמדה T : T ושאלה T : : : 1 למה ? T T : וכל T האריות T ~ : T וכל T : הנמרים - : •• ? : 7 מדו שמוטי ראשים ולא מצאו תשובה , עמדו : ~ שמוטי T : ראשים ולא : מצאו : T תשובה . T : בשמלה אדומה ושתי צמות , - ילדה T : קטנה , T - I : יחידה T T ותמה T - : אותיות ץ . צד 7 את השורות ; ! לדה קטנה , יחידה ותמה עמדה T : T ושאלה : 1 : : TT למה ? T : וכל T הספרים : ? T : - וכל T המחברות T : - - חיפשו בין הכתובים ולא מצאו תשובה , חיפשו בין הכתובים ולא מצאו תשובה . עמדה T : > ושאלה : TT -: T : למה ? T וכל התותחים וכל החיילים וכל הגדולים וכל החכמים ץמדו חיוורי פנים ולא מצאו תשובה . וכל הרי הגעש וכל הסערות וכל T : האריות ~ : T וכל : הנמרים ? " : - וכל הגדולים וכל החכמים עמדו : T חיוורי : •• פנים :- T ולא מצאו : T תשובה . T : מה אתם תועובים : על מה הילדה עוואלת : למה ? ... תנו דוגמות לשאלות של הילדה הקטנה .

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר