עמוד:44

. אביא לך מילים ולחן : אהוד בנאי מה T אביא T , ילדתי T : הקטנה , T-I : - מה T אביא T לי I T מתנה ? TT - מה T אביא T , ילדתי ? T : הקטנה , T-I : מה T אביא T לך 'I T מתנה ? TT - אביא לן שיר אוהבים , אביא לך אור כוכבים . אביא T לך I T רוח של V ים , T אביא T לך ? IT את כל T העולם . T T אביא לך צחוק ילךים , שיבהיל את כל הפחךים . אביא ? T לך I T בשתי •? : ? ידיי , -T אביא T לך ? IT את כל T חיי . את הדרך אלייך אהפוך לתמונה , ואביא לך אותה במתנה . את הדרך אלייך אכתוב לתוך שיר , ואביא לך אותו בברקןר בהיר . מה הילדה מקבלת ? ( 3 הסיפור מסביר א . למה אין תרופות לאנשים חולים . כ . מה היא העבודה של הרופא . ג . למה יש אנשים חולים בעולם . ( 4 לפי הסיפור , א . כלי עצים אנשים חולים . ב . בלי אדמה ובלי עצים אין תרופות . ג . אנשים צריכים רופאים ותרופות . ב ) כתבו סיפור דומה : b ) Write a similar story : ! 3 'p 8 ' 3 jc 3 'י י 3181 JoNe 1 eve ?) ... a p 'DJk > ?/ 1 / c cic > י ) 5 י ^ ^ N 11 c ( Nile IC < T uic : PT " "> NIICI ~ > r > 1 c eic ica יו 3 pie 8 ' 3 uic . ~ >^> י'ו ) 3 י 8 ^ 4 ~ ת יותר ו ^ גייות חפ . 0 13 UIC 0 ) N ... ? ' }| N < fiT p'

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר