עמוד:9

marmn לעברית של אילן ליונתן יש חמש אחיות . חמש אחיות יש ליונתן . יש ליונתן חמש אחיות . חמש אחיות יש לו , ליונתן . כל המשפטים האלה נכונים ? כתבו סדרות של 4 משפטים לפחות עם כל אתת מהמילים האלה : Write series of at least 4 sentences with each of the following words : / ל ) / nj n / \ 'K דודה + / ל ... או לה / u'' ( 2 א 0 ף 1 א'ל / 1 הרבה .. / ; י ד 1 ד'ם + / ל ... או להם / a ( 3 אריאל / 010 / נתג / ד + / ל ... או לו ( 4 אץ / נע'וח . / ח . למ'ד'ם 1 מ 1 רה / הרגה + / ל ... או להם המשפחה של ספרו לחבר או לתברה על המשפחה שלכם בעזרת המילים האלה . Tell a friend about your family using the following words . iv ל / ... אץ ל / ... אה'ם / 1 'את ח . 0 / ב'ם . nnrr / D ' 7 / r / JMJUO / yj ז \ ד'ם / גנ 1 ח . / j ) / 7 / 7 7 J / 7 / 7 או החברה יציירו את עץ המשפחה שלכם לפי התיאור שלכם . Your friend will ask you questions and draw your family tree based on your description .

נטע-מטח


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר