עמוד:264

istockphoto . com / Sergey Dubrovskiy 218 יא istockphoto . com / photoL - 218 ית - ד " ר נורית קינן 218 ת - א istockphoto . com / Roger De Marf 219 מלמעלה למטה istockphoto . com / AVTG ; istockphoto . com / Catharina van den Dikkenberg ; istockphoto . com / Ray Hems ; istockphoto . com / Dennis Donohue : 220 יע + אע + שע + שא - ד " ר נורית קינן 220 שת istockphoto . com / ben mcleish - 221 ת - מטח 222 יע istockphoto . com / Shaun Wilkinson - 222 יא istockphoto . com / Richard Simpson - 222 ית istockphoto . com / Jakez - - 222 רקע תחתית istockphoto . com / David Gomez - 223 יע - istockphoto . com / Vitalina Rybakova 223 אע + שע e - י istockphoto . com / Eric Issel 223 שת - ד " ר נורית קינן 224 יע + יא - ד " ר נורית קינן 224 ית - ד " ר סלעית רון 224 ת רקע t 0 di / shutterstock . com 225 יע istockphoto . com / Malsbury Enterprises Ltd . - 225 שע istockphoto . com / fototdietrich - 225 שת Whiteley / www . sxc . hu Tash - - 226 ד " ר סלעית רון - 232 , 230-227 מטח 233 שע - ד " ר רחלי שוורץ-צחור 233 שא - ד " ר נורית קינן 233 שת COREL - 234 יע istockphoto . com / Sebastian Kaulitzki - 234 יא istockphoto . com / arlindo 71 - 234 ית - ד " ר נורית קינן - 235 ד " ר סלעית רון - 236 ד " ר נורית קינן 237 מלמעלה למטה - שגיא שגיב ; istockphoto . com / Henrik Larsson ; ד " ר רחלי שוורץ-צחור ; ד " ר סלעית רון - 238 ענת שטיין - 239 ד " ר סלעית רון stockphoto . com / Sasha Radosavljevic - 242 - 243 מטח 244 ע istockphoto . com / Sadi Ugur OK u - 244 ת istockphoto . com / Joze Pojbic - 245 ש מלמעלה למטה istockphoto . com / Rich Seymour ; istockphoto . com / Biletskiy–Evgeniy ; istockphoto . com / KIVILCIM PINAR ; istockphoto . com / Ilia Liphshitz : 245 ית istockphoto . com / Danny Warren - 245 את istockphoto . com / Boris Katsman - 245 שת istockphoto . com / Biletskiy–Evgeniy - 246 ע - ד " ר נורית קינן 246 א istockphoto . com / ElementalImaging - 246 ת istockphoto . com / kryczka - istockphoto . com / Don Bayley - 247 istockphoto . com / peanutpie - 248 - 249 כפיר אוחיון , מטח istockphoto . com / Chris Lemmens - 251-250 istockphoto . com / Images in the Wild - 252 istockphoto . com / William Ross-Jones - 253 - 254 ד " ר נורית קינן - 255 מטח 256 מלמעלה למטה מימין לשמאל : נמייה - שגיא שגיב : נחש , חגב - ד " ר נורית קינן : עכבר e - י : istockphoto . com / Eric Issel לטאה - ד " ר בעז שחם : זרעים , פירות , עלים - ד " ר נורית קינן – 258 ד " ר נורית קינן השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בספר זה . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו - נתקנן במהדורה הבאה . the publisher for correction in future editions . Every effort has been made to locate and credit all copyright holders . In case of omission or mistake please contact

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר