עמוד:263

Dagmar Bensberg 91 שא - ד " ר נורית קינן 91 יא + אא - ד " ר רמי קליין 91 שת : צמח אגבה שלם- ; istockphoto . com / Bra Kahland פרחי אגבה ; istockphoto . com / cb 34 inc - ניצני אגבה - ד " ר נורית קינן James Steidl / Shutterstock . com - 92 93 י Darkin Christian / Shutterstock . com - 93 ש istockphoto . com / Sebastian Kaulitzki - istockphoto . com / Andrew Howe - 94 96 י S . Borisov / shutterstock . com - 96 ש Alila Sao Mai / shutterstock . com - - 97 מטח 98 ע - כפיר אוחיון , מטח 98 ת - ד " ר נורית קינן - 100-99 ד " ר נורית קינן - 101 כפיר אוחיון , מטח Christa Richert / www . sxc . hu - 102 103 ע istockphoto . com / dem 10 - 103 ת istockphoto . com / ktsimage - Vikmanis istockphoto . com / Ints - 104 e - 105 י istockphoto . com / Eric Issel - 106 באדיבות חברת , Bio-Fly שדה אליהו - 107 צילום : ד " ר יואב גזית . באדיבות חברת , Bio-Fly שדה אליהו 109 ית Ed Uthman , MD - 110 מלמעלה למטה מימין לשמאל : תינוק זוחל ; istockphoto . com / Jani Bryson - עובר אדם בן 9 שבועות ; Ed Uthman , MD - אפרוח ; Subiantoro / istockphoto . com Iwan - עובר של אפרוח בתוך ביצה ; Marshall Astor - נבט istockphoto . com / filipe varela - זרע של חמנית istockphoto . com / James Trice - 110 שע + שא + שת : תאי עובר -; istockphoto . com / osman safi 110 ית - פרופ ' רות שלגי , אונ ' ת " א 111 יע istockphoto . com / David Marchal - 112 א - פרופ ' רות שלגי , אונ ' ת " א 114 יע - עוז ריטנר . www . nature-of-oz . com 114 יא Gomez istockphoto . com / Carole - 114 תי COREL - 114 ש photo courtesy : Aranya Sen . www . flickr . com / photos / aranyasen - 115 יע - מטח 115 ת istockphoto . com / Mark Kostich - Marshall Astor - 117 - ( 5 ) , ( 4 ) , ( 3 ) , ( 2 ) 119 , ( 1 ) 118 יורם שפירר , צפר וצלם טבע Israelimages . com / Nitzan Ashuach - ( 6 ) 119 Enrico Jose / shutterstock . com - 120 – 121 מטח istockphoto . com / Kais Tolmats - 122 - 123 אפרת קוצר 124 יע - לירון קינן 124 יא - istockphoto . com / ben mcleish 124 ית STAVEN NG - 124 שת John Tann - Ed Uthman , MD - 125 - 126 אפרת קוצר – 127 מטח 128 ע – מטח 128 ת istockphoto . com / Aleksandar Zoric - 129 ע – מטח 129 ת - משפחת בוקובזה 130 יע shutterstock . com ChubarovY / - 130 שא Renee Palermo / istockphoto . com - 130 שת oneclearvision istockphoto . com / - - 131 כפיר אוחיון , מטח 132 יע - ד " ר נורית קינן 132 שא Gutenberger / istockphoto . com Ermin - 132 שת Andrea Kratzenberg / www . sxc . hu - - 133 ד " ר נורית קינן Leptospira / shutterstock . com - 134 - 136 גפן וינרוב 137 מלמעלה למטה : ילד : blaneyphoto / istockphoto . com - דג אמנון : Olga Lyubkina / istockphoto . com - ברווז e / istockphoto . com - י : Eric Issel חסידה e / - י istockphoto . com Eric Issel דג טונה AleksKey / shutterstock . com - יונה / istockphoto . com / Mariya Bibikova - נשר - ארכיון רמת הנדיב ציפור סיקסק - ערן פינקל ( פרט מתוך צילום ) פיל istockphoto . com / victor zastol skiy / - עכבר Sergey Lavrentev / istockphoto . com - צב ים ירוק SecondShot / istockphoto . com - נחש צפע - צילום : גיא חיימוביץ קרפדה Mike Wade / www . sxc . hu - דג קרפיון istockphoto . com / David Dohnal - - 138 עוז ריטנר . www . nature-of-oz . com COREL - 139 140 ע Berit Kessler / shutterstock . com - 140 ית USA Jim Chambers , - 140 שת COREL - - 143-141 ד " ר נורית קינן 144 ע - ד " ר נורית קינן 144 ת – מטח - 145 ד " ר נורית קינן istockphoto . com / redmal - 146 – 147 מטח - 148 ד " ר נורית קינן 149 שע - ד " ר נורית קינן 149 שא - ד " ר נורית קינן 149 ת Ji Ro / www . sxc . hu - 150 מימין לשמאל- istockphoto . com istockphoto . com / robertas narkus ; istockphoto . com / Jaroslaw Wojcik ; istockphoto . com / Justin Horrocks ; istockphoto . com / Pamela Moore ; / Brian McEntire istockphoto . com / Martin Dallaire - 151 - 152 באדיבות משרד הבריאות - 153 מדינת ישראל - משרד הבריאות ( Chronic Disease Preventionand Health Promotion ( 2000 ) collaboration with the National Center for Chronic Disease collaboration with the National Center for Source : Developed by the National Center of Health Statics in ) - 155 מטח 156 ע - מטח 156 ת - istockphoto . com / Rey Rojo - 158-157 מטח 159 ע – מטח 159 ת istockphoto . com / Aldo Murillo - 161 שע COREL - 161 שת istockphoto . com / Jerry Moorman - 161 ית si - ב ngyi Alm צ istockphoto . com / Gy 162 י - רחלי שוורץ-צחור 162 שת - טניה ציטקין , מטח 163 יע Carole Gomez / istockphoto . com - 163 אע www . sxc . hu Maria Li / - 163 שע Mike Wade / www . sxc . hu - 163 ת – מטח - 164 צ . ח . מ . אפיקים - 168-165 ד " ר נורית קינן 170 שע Paul Cowan / istockphoto . com - 170 שא COREL - 170 שת Iulian Dan Repolschi ( r e p o ) - 170 ת COREL – 171 יע - עוז ריטנר . www . nature-of-oz . com 171 שע - עוז ריטנר . www . nature-of-oz . com 171 יא + שא COREL - 171 ת istockphoto . com / Andy Gehrig - 172 יע COREL – 172 אע - צילום : נצח פרביאש 172 שע COREL - 172 א Danica Jovanovic / www . sxc . hu - 172 ת m fullmer / www . sxc . hu - - 173 מטח - 174 כפיר אוחיון , מטח - 175 מטח - 176 טל רייספלד 177 ע - מטח 177 ית + את - ד " ר נורית קינן 177 תש COREL - 178 יע + ית - ד " ר נורית קינן 178 את + שת - ד " ר רחלי שוורץ-צחור - 180-179 ד " ר נורית קינן פרק : 5 מערכות אקולוגיות istockphoto . com / Peter ten Broecke - 183 Uryadnikov Sergey / shutterstock . com - 184 185 מלמעלה למטה : קוף על ענף- ; Ammit / shutterstock . com שונית אלמוגים- ; Specta / shutterstock . com ראמים במדבר ; Watchtheworld / shutterstock . com - צב ביצה Sergey Lavrentev / shutterstock . com - 186 ת istockphoto . com / Kurt Drubbel - 186 יע istockphoto . com / COffe 72 - 186 ית Heger istockphoto . com / Jonathan - 187 ע Johan - Swanepoel / shutterstock . com 187 אש Marco Rametta / shutterstock . com - 187 תש shuttestock . com / meunierd - - 188 מטח - 189 ביל וודלי - 191-190 כפיר אוחיון , מטח - 192 ד " ר סלעית רון Photo : Damiano Luchetti ( Wikipedia ) - 193 Phanton at wikimedia commons - 194 - 195 ד " ר סלעית רון 196 רקע תחתון - ד " ר נורית קינן 196 שע + שת - ד " ר סלעית רון 197 רקע תחתון - ד " ר נורית קינן 197 ע - ד " ר סלעית רון 198 רקע - ד " ר נורית קינן 198 יא - ד " ר סלעית רון 199 רקע - ד " ר נורית קינן - 201 ד " ר נורית קינן - 202 מטח - 203 ד " ר נורית קינן 204 ע istockphoto . com / Kevin Murphy - 204 ת istockphoto . com / Viorika Prikhodko - 205 ע - צילום : דרור פייטלסון 205 א + ת - ד " ר נורית קינן - 206 ד " ר נורית קינן - 207 ד " ר נורית קינן at morguefile . com clarita - 208 - 209 יוסי וונש 210 רקע - ד " ר נורית קינן 210 ש istockphoto . com / Yosef Galanti - 211 ע רקע - ד " ר נורית קינן 211 מלמעלה למטה ; שועל פנק - אורנה אגמון בן-יהודה ; חרדון סיני : Photo istockphoto . com / MP- - ירבוע ; istockphoto . com / Alexey Ukhov - קטה סנגלית EcoPrin / shutterstock . com - 212 יע + יא + ית - ד " ר נורית קינן 212 שת - מטח 213 שע + שא - ד " ר נורית קינן 213 שת - מטח 214 יע - ד " ר נורית קינן 214 יא istockphoto . com / Steven Gibson - 214 ית + שת - ד " ר נורית קינן 214 רקע תחתון - סשה פיסרובסקי , מטח 215 ע - ד " ר נורית קינן 215 ת - מטח 216 ע istockphoto . com / Jodi Jacobson - 216 ת - מטח 218 יע -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר