עמוד:254

סיכום מגוון המינים על כדור–הארץ עצום . קרוב לשני מיליון מינים כבר זוהו על–ידי מדענים ויש עוד רבים שאינם מוכרים למדע , וכולם מאכלסים את מגוון המערכות האקולוגיות הקיימות בכדור–הארץ . כל מערכת אקולוגית מאופיינת על–ידי היצורים החיים בה ( המרכיבים הביוטיים של הסביבה , ( על–ידי המרכיבים הדוממים של הסביבה ( המרכיבים האביוטיים , ( ועל–ידי יחסי הגומלין וההשפעות ההדדיות בין כל המרכיבים האלה . המרכיבים האביוטיים של הסביבה כוללים משאבים הנחוצים ליצורים החיים : החמצן והפחמן הדו–חמצני שבאוויר נחוצים לנשימה ולפוטוסינתזה ; המים נחוצים לשתייה ( והם גם סביבת החיים של יצורי המים ;( הקרקע היא מקור המינרלים המומסים במים שהיצורים שותים או קולטים אל תוך גופם - וקרינת השמש מאירה , מחממת את הסביבה ומשפיעה על יצורים רבים . משאבים אלה ומשאבי טבע אחרים דרושים לבניית חומרים ולקיום תהליכים שונים בגופם של היצורים החיים . לתנאים השוררים בכל סביבה השפעה ניכרת על מגוון היצורים החיים בה . לדוגמה , טיב הקרקע משפיע על מיני הצמחים ועל כמות הצמחים הגדלים בה , והצמחים הם מקור המזון של כל בעלי–החיים המשולבים במארג המזון באותו מקום . היצורים החיים אינם רק מושפעים מתנאי הסביבה , אלא גם משפיעים עליהם . לדוגמה , השאריות וההפרשות שלהם מתפרקות בקרקע על–ידי המפרקים , ותוצרי הפירוק מתפזרים בסביבה , מעשירים את הקרקע , נקלטים בצמחים ומאפשרים להם לגדול בהצלחה . יצורים חיים יכולים להתקיים בסביבה כלשהי רק אם הם מותאמים לתנאים השוררים בה . הם צריכים תכונות שיאפשרו להם להשיג בסביבת חייהם את כל צורכי הקיום הדרושים להם : מקום לחיות בו ולגדל בו את הצאצאים , מזון , מים , אוויר לנשימה וכדומה , וכן תכונות שיאפשרו להם להתמודד עם שינויים עונתיים במקום . ההתאמות של היצורים החיים יכולות להיות תכונות הקשורות במבנה גופם , בהתנהגותם או בתהליכים המתרחשים בתוך הגוף . כל היצורים החיים תלויים זה בזה לקיומם . רבים חשובים כמקור מזון ליצורים אחרים , יש המקיימים ביניהם שיתוף פעולה וכך הם מספקים זה לזה צרכים חיוניים , יש המתקיימים כטפילים על פונדקאים , ויש המתחרים זה בזה על השגת משאבים שכמותם בסביבה אינה מספיקה לכולם . גם האדם תלוי בסביבה וביצורים החיים בה , ובלעדיהם הוא לא יוכל להתקיים . זאת מפני שהמערכת האקולוגית מספקת לנו שירותים חיוניים , ובכללם שמירה על הרכב האטמוספרה , ייצור מזון ופירוק חומרי פסולת . עם זאת , פעולותיהם של בני האדם בתקופתנו גורמות לפגיעות מדאיגות במגוון המינים ובמערכות האקולוגיות על–פני כדור–הארץ . ניצול פרוע של משאבי טבע , זיהום הסביבה , ציד שאינו מבוקר והרס בתי גידול - כל אלה מעמידים מינים רבים בסכנת הכחדה , ומסכנים בעקיפין גם אותנו . לכן חשוב לנקוט בדרך של פיתוח בר–קיימה : להפחית את השפעתנו המזיקה על הסביבה , להגן על מיני הבר ולאפשר למערכות האקולוגיות להשתקם ולהישאר למען הדורות הבאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר