עמוד:253

שאלות . 1 מדוע הארנבונים שהובאו לאוסטרליה התרבו בה יותר מאשר בארצות מוצאם באירופה ? . 2 מדוע לא הצליחו חתולים ושועלים , הטורפים ארנבונים , לשפר את המצב ? . 3 שרטטו מארג מזון הכולל את היצורים שנזכרו בתיאור המקרה . . 4 האם הפגיעה באוכלוסיית הארנבונים תשפיע רק על שועלים וחתולים , או גם על מיני בר אחרים שהם חלק מהמערכת האקולוגית באוסטרליה ? נסחו טענה והציגו לפחות 2 נימוקים התומכים בה . . 5 איזה סוג של יחסי גומלין מתקיימים בין הארנבונים לקנגורו ? הסבירו . א . טריפה ב . הדדיות ג . תחרות ד . טפילות . 6 איזה סוג של יחסי גומלין מתקיימים בין הארנבונים לשועלים ? הסבירו . א . טריפה ב . הדדיות ג . תחרות ד . טפילות . 7 איזה סוג של יחסי גומלין מתקיימים בין הארנבונים לפרעושים ? הסבירו . א . טריפה ב . הדדיות ג . תחרות ד . טפילות . 8 האם ייתכן שהארנבונים ישובו ויתרבו באוסטרליה בעתיד ? נמקו . . 9 יוסי טוען שהנגיפים הם טפילים של היתושים . חפשו מידע על נגיפים וענו על השאלות . א . אילו נימוקים עשויים לתמוך בטענתו ? הסבירו . ב . אילו נימוקים עשויים לשלול את טענתו ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר