עמוד:249

טביעת רגל אקולוגית של מדינות שונות מטרת הפעילות : למצוא מידע על טביעות הרגל האקולוגיות של מדינות שונות . שערו : לאילו גורמים השפעה רבה על היקף טביעת הרגל של כל מדינה ( גודל האוכלוסייה , שטח המדינה , מספר כלי הרכב בה וכדומה ?( מהלך הפעילות : א . חפשו ברשת האינטרנט מידע על היקף טביעת הרגל האקולוגית של 6 מדינות שונות , שכל אחת מהן נמצאת ביבשת אחרת : אפריקה , אירופה , אסיה , אוסטרליה , צפון אמריקה ומרכז או דרום אמריקה . חפשו את המידע הזה גם על ישראל ועל אחת משכנותיה , וכן על טביעת הרגל האקולוגית הממוצעת לכל הארצות בכדור–הארץ . ב . מהו שטחה של כל אחת מהארצות האלה ? מה גודל האוכלוסייה שבה ? מה רמת החיים בה ? ארגון הממצאים : ארגנו את המידע שמצאתם . תוכלו להיעזר בדוגמת הטבלה שלפניכם , להציג את המידע בגרף ( אחד או יותר ) או בכל דרך מתאימה אחרת . סיכום הפעילות : . 1 האם יש קשר בין טביעות הרגל האקולוגיות של המדינות שבדקתם לבין שטחן ? הסבירו . . 2 האם יש קשר בין טביעות הרגל האקולוגיות של המדינות שבדקתם לבין גודל האוכלוסיות בהן ? הסבירו . . 3 האם יש קשר בין טביעות הרגל האקולוגיות של המדינות שבדקתם לבין רמת החיים בהן ? הסבירו . . 4 נסחו מסקנה הנוגעת לגורם ( אחד או יותר ) המשפיע על גודלן של טביעות הרגל האקולוגיות של המדינות השונות . שאלה אחד החוקרים חישב ומצא שכיום טביעת הרגל של כלל תושבי כדור–הארץ גדולה פי 3 משטחו של כדור–הארץ . מה המשמעות של נתון זה מבחינת היכולת להשיג את כל צרכיה של האוכלוסייה האנושית בכדור–הארץ ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר