עמוד:244

פגיעה במערכות אקולוגיות מטרת הפעילות : להכיר דוגמאות לפגיעות במערכות אקולוגיות בישראל ובעולם , ולהציע להן פתרונות . מהלך הפעילות : א . איסוף מידע : התחלקו לקבוצות . כל קבוצה תתמקד בגורם פגיעה אחד מגורמי הפגיעה האלה : . 1 פגיעה בבתי גידול - פיתוח שמטרתו לספק את צורכי אוכלוסיית האדם הגדלה , כגון בנייה , סלילת כבישים , כריתת יערות ובניית סכרים , משנה בתי גידול והורס אותם , קוטע ( חותך ) את בתי הגידול לשטחים קטנים יותר או מבודד אותם . השפעת הפיתוח הזה על המערכות האקולוגיות נראית בצמצום אוכלוסיות של יצורים חיים , בהגירתם לסביבה אחרת או בהכחדה של מינים . . 2 מינים פולשים - מינים שהתפתחו במקום כלשהו בעקבות פעילות האדם . המינים הללו מגיעים למערכות אקולוגיות שלא היו בהן קודם , הם מצליחים להתבסס ולהתרבות בהן , והם משפיעים עליהן לרעה . . 3 ניצול יתר - משאבי טבע הנצרכים מהר יותר מקצב התחדשותם ( קצב ההתרבות של היצורים החיים וקצב ההתחדשות של משאבי טבע דוממים . ( דבר זה עלול לסכן גם את בני–האדם . ניצול יתר עלול לגרום למדבור ( הפיכת אדמה פורייה למדבר , ( להכחדת מינים וליצירת "מדבר . "אקולוגי . 4 פגיעה ישירה - הגורם העיקרי לפגיעה ישירה בסביבה הוא ציד או דיג , לצורך אכילה , לשם תחביב או למטרת סחר במיני בעלי–חיים או בצמחים . ציד או דיג של מינים שונים פוגע במקרים רבים גם בבעליהחיים שאינם ניצודים . . 5 שינויי אקלים - ההתחממות של כדור–הארץ גורמת לאירועי מזג אוויר קיצוניים : עלייה בתדירות ובעוצמה של שיטפונות , של בצורת , של שרפות או של סערות עזות . שינויי האקלים גורמים לשינויים בתהליכים אקולוגיים ובתפקוד מערכות אקולוגיות , לשינויים בתפוצת מינים ולהכחדה של מינים מעל–פני כדור–הארץ . היעזרו באתרי אינטרנט כגון האתר של החברה להגנת הטבע , האתר של המשרד להגנת הסביבה או קמפוס טבע של אוניברסיטת ת"א , כדי למצוא מידע על הנושא שאתם בודקים . ב . עיבוד המידע : ארגנו את המידע שאספתם כך שתוכלו להציגו למליאת הכיתה במסגרת הזמן המוקצב לקבוצתכם . הכינו עזרים להצגת המידע כגון מצגת ממוחשבת , כרזה ( פלקט , ( טבלאות , איורים , סרטון וכדומה . ג . הצגת המידע : כל קבוצה תציג לכיתה את מה שחקרה ולמדה . הקציבו זמן גם לשאלות ולתשובות . ד . דיון מסכם : דונו בכיתה בפגיעות השונות במערכות האקולוגיות בישראל ובעולם , והציעו פתרונות לפגיעות כאלה . כריתת יערות התפשטות שרפות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר