עמוד:240

סיכום ביניים : יחסי הגומלין בין יצורים חיים היצורים החיים בכל המערכות האקולוגיות שעל כדור–הארץ , בים , ביבשה וגם מתחת לפני הקרקע , תלויים זה בזה לקיומם . בכל סביבה אפשר למצוא בעלי–חיים הניזונים מבעלי–חיים או מצמחים אחרים . הצמחים אינם אוכלים מזון , אלא הם מנצלים את אור השמש כדי לייצר חומרי מזון בעצמם מחומרים שהם קולטים מהסביבה , ולכן הם נקראים יצרנים . שאר היצורים הם צרכנים , ובכללם בעלי–חיים צמחוניים , טורפים וטורפי על . יצרנים , צמחונים , טורפים וטורפי על יוצרים שרשרות מזון . שרשרות המזון בכל סביבה משולבות זו בזו ויוצרות מארג מזון . גם המפרקים הם צרכנים , ומקור המזון שלהם הוא שאריות והפרשות של יצורים חיים . חלק מהיצורים החיים בסביבה מקיימים ביניהם שיתוף פעולה , ומספקים זה לזה צרכים חיוניים כגון מזון ושירותי ניקיון , האבקה או פיזור זרעים . כל השותפים בקשרי הדדיות כאלה מפיקים תועלת מהיחסים שביניהם . יצורים אחרים קשורים זה לזה ביחסי טפילות . הטפיל מקבל מהפונדקאי חומרים חיוניים ומזיק לפונדקאי . כאשר כמותו של משאב כלשהו בסביבה איננה מספקת את צורכי כולם , נוצרת תחרות בין היצורים השונים הצורכים את אותו המשאב . תחרות כזאת מזיקה למתחרים ביניהם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר