עמוד:238

שאלות . 1 לפניכם רשומים חלק מהיצורים שנזכרו בקטע המידע : צמחים ; בזים ; חרקים ; זיקיות ; עכבישים . השלימו בעזרת הרשימה את מארג המזון שלפניכם . . 2 איזו תופעה מן התופעות שלפניכם אינה דוגמה ליחסים שבין צרכן לבין יצרן בשרשרת המזון ? א . צבעו של פרי בשל הופך לאדום . ב . חיפושיות אוכלות אבקת פרחים . ג . זרעים קולטים מי גשם ונובטים . ד . פרחי כלניות נסגרים בלילה ובגשם . . 3 ציינו שתי דוגמאות לכל סוג של יחסי גומלין ( טריפה , הדדיות , תחרות וטפילות ) בין היצורים שנזכרו בקטע המידע . כתבו מה התועלת או הנזק בכל מקרה . תוכלו להיעזר בטבלה שלפניכם . העתיקו אותה אל המחברת והשלימו את הפרטים . זיקית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר