עמוד:235

תחרות למדתם שכל היצורים החיים זקוקים למשאבי הטבע בסביבת חייהם - משאבים כגון מזון , חמצן , מים , מקומות לגידול צאצאים ועוד . אך כאשר כמות המשאבים בסביבה קטנה מהדרוש לכולם , היצורים מתחילים להתחרות זה בזה על המשאבים השונים . הנה כמה דוגמאות לקשרי תחרות : תחרות על המים באדמה או על אור השמש , המתקיימת בין צמחים שגדלים בצפיפות רבה ; תחרות על משיכת בעלי–החיים המאביקים את הפרחים באביב , כשצמחים רבים פורחים . תחרות יכולה להתקיים בין פרטים מאותו המין החיים באותה אוכלוסייה ( תחרות תוך–מינית , ( והיא יכולה להתקיים גם בין יצורים ממינים שונים החיים באותה סביבה וצורכים משאבים דומים ( תחרות בין–מינית . ( תחרות מתקיימת בין בעלי–חיים , בין צמחים ואפילו בין האדם לבין יצורים שונים . ביחסי תחרות שני השותפים המתחרים ניזוקים . התחרות עלולה לגרום לפגיעה במיני היצורים החיים בסביבה או בגודל האוכלוסיות שלהם , לגרום להיעלמותו או לעזיבתו של אחד המתחרים ואפילו להביא להכחדת מינים . שאלות . 1 על אילו משאבים עשויות להתחרות אוכלוסיות של מכרסמים שחיים במדבר ? הסבירו . . 2 איזו תחרות עזה ( חזקה ) יותר , תחרות בין פרטים שונים מאותו המין ( תחרות תוך–מינית ) או תחרות בין פרטים ממינים שונים ( תחרות בין–מינית ?( נסחו טענה ונמקו אותה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר