עמוד:233

הדדיות בכל סביבת חיים נמצאים יצורים שמקיימים ביניהם שיתוף פעולה ומספקים זה לזה צרכים חיוניים . שיתוף הפעולה מאפשר להם להשיג מזון , מים , הגנה , שירותי האבקה או הפצת זרעים וכדומה . יחסים כאלה נקראים קשרי הדדיות , ובקשר כזה כל השותפים מפיקים תועלת - אין נזקים ! קשרי הדדיות מתקיימים בין מינים שונים של צמחים , בין מינים שונים של בעלי–חיים ואפילו בין צמחים לבין בעלי–חיים . יש מקרים שבהם השותפות חזקה כל כך , עד כי השותפים בה יכולים להתקיים רק ביחד ואינם יכולים להתקיים בנפרד . דוגמאות ליחסי הדדיות א . בעלי–חיים כגון דבורים ופרפרים עוברים מפרח לפרח ומחפשים צוף וגרגרי אבקה מזינים , ובאותו זמן מאביקים את הפרחים ומאפשרים לצמחים לייצר זרעים ולהתרבות . הפרחים מספקים מזון לבעלי–חיים אלה , ובעלי–החיים מספקים לצמחים שירותי האבקה . ב . מינים מסוימים של בעלי–חיים מתמחים בפינוי טפילים או בניקוי תאים מתים מגופם של אחרים . לדוגמה , דג נקאי או סרטן נקאי אוכלים טפילים שנצמדו לגופם של דגים ומנקים אותם ממטרד זה , וציפורים נקאיות מנקות את הטפילים היושבים על–גבי עורם של זברות , של קרנפים או של אנטילופות . פעולה כזו גם מספקת מזון למנקים וגם שומרת על בריאות המתנקים . ג . חזזית היא יצור המורכב מאצה ומפטרייה שחיות בקשר הדוק זו עם זו . האצה מייצרת מזון בתהליך הפוטוסינתזה וחלק ממנו עובר אל הפטרייה . הפטרייה אינה יכולה לבצע פוטוסינתזה , כי היא חסרת כלורופיל , אך היא קולטת מן הסביבה הרבה מים ומינרלים ויוצרת סביבה לחה , החיונית לחיי האצה . שאלות . 1 יחסי הדדיות מתקיימים בין מינים מסוימים של פטריות ושל צמחים , כמו לדוגמה הפטרייה אורנייה , החיה בצמוד לשורשי האורן . איזה יתרון יש לכל אחד מן השותפים ביחסי גומלין אלה ? הסבירו . . 2 האם פטריית האורנייה היא יצרנית או צרכנית ? נמקו . ציפורים נקאיות על אנטילופה פרפר מוצץ צוף ומאביק פרחים . החזזית מורכבת מאצה ומפטרייה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר