עמוד:231

פירמידה אקולוגית מארג מזון הוא מושג המתאר קשרים בין היצורים החיים באותה סביבת חיים - מי אוכל את מי ומי נאכל על–ידי מי . דרך אחרת לתיאור הקשרים בין החוליות השונות במארג המזון היא באמצעות פירמידה אקולוגית . * הפירמידה בנויה מכמה רמות , וכל רמה כוללת את כל היצורים השייכים לאותה רמת הזנה : * ברמה הראשונה ( בבסיס הפירמידה ) נמצאים כל היצרנים ( מכל שרשרות המזון שבמארג , ( מעליה רמת הצמחונים ומעליה רמת הטורפים ורמת טורפי העל . הגודל של כל רמה בפירמידה האקולוגית מייצג את הביומסה * שבה , כלומר את הכמות הכוללת של החומר החי ( גרם למ"ר או טון לקמ"ר ) של כל היצורים הנכללים באותה הרמה ( לרבות כל הפרטים מאותו המין . ( פירמידה מסוג זה נקראת גם פירמידת ביומסה . הפירמידה מייצגת מצב שבו צמחים במשקל כולל גדול מאוד הם מקור מזון לאוכלי צמחים שמשקלם הכולל קטן יותר , ואלו מקור מזון לקבוצת טורפים במשקל קטן עוד יותר . כך נבנית הפירמידה , בסיסה רחב וקדקודה צר . מדוע מבנה של פירמידה ? כאשר בעלי–חיים צמחוניים אוכלים עשב , רק חלק מן המזון שאכלו בונה את גופם ונוסף למשקל גופם . חלק מהחומרים שאכלו ( החומרים שלא התעכלו ) מופרשים מגופם בחזרה לסביבה , וחלק מהחומרים מתפרקים בתהליכי הנשימה , והאנרגיה שהייתה אצורה בהם משתחררת . אנרגיה זו משמשת לפעילות הגוף ולתנועה , והיא נפלטת אל הסביבה כחום . בסופו של דבר , רק החומר שנשאר בגופם של בעלי–החיים הצמחוניים ושימש לבנייתו עובר כמזון לרמה הבאה . נוסף על כך , יש גם חלקי צמחים בלתי אכילים כגון גזעים , ענפים או שורשים החבויים בקרקע , שהצמחוניים אינם פירמידה אקולוגית - ייצוג גרפי המתאר את היחסים הכמותיים ( המסה ) של היצורים בשלבים השונים בשרשרת המזון . כל קומה בפירמידה מייצגת רמת הזנה : בבסיס הפירמידה נמצאים היצרנים , מעליהם הצמחוניים , ומעליהם הטורפים . רמת הזנה - "קומה" בפירמידת המזון , הכוללת את כל היצורים הניזונים באותה הדרך . ביומסה - המסה הכוללת של היצורים החיים בשטח מוגדר . אפשר למדוד אותה ביחידות של כמות חומר ליחידת שטח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר