עמוד:229

מארג מזון כל היצורים החיים על–פני כדור–הארץ הם חלק משרשרות המזון הקיימות בכל סביבות החיים - בים , ביבשה וגם בקרקע . רוב היצורים החיים משתייכים ליותר משרשרת מזון אחת , כי כמעט כולם אוכלים מזונות מגוונים ( ממקורות שונים , ( ורבים נאכלים או נטרפים על–ידי מגוון של יצורים . דוגמה בתרשים שלפניכם רואים כי את החוגלות טורפים הן הנחשים והן הנמיות , והן עצמן אוכלות גם זרעים וגם חגבים . באמצעות החוגלות נקשרות זו לזו כמה שרשרות מזון . כלומר , שרשרות המזון באותה סביבת חיים משולבות זו בזו ויוצרות רשת סבוכה . רשת כזאת של שרשרות מזון הקשורות זו בזו נקראת מארג מזון . * שאלות . 1 תארו שלוש שרשרות מזון המופיעות בתרשים של מארג המזון . רשמו את שמות היצורים בכל שרשרת לפי הסדר , וציינו ליד כל אחד אם הוא יצרן , צרכן ראשוני או צרכן שניוני . . 2 אילו יצורים משתתפים בכל שרשרות המזון המשולבות במארג מזון זה ? א . זרעים ב . חוגלות ג . נחשים ד . נמיות . 3 היצור המשתתף בכל שרשרות המזון המשולבות במארג מזון זה הוא : א . יצרן ב . צמחוני ג . טורף ד . טורף על . 4 איזו קבוצת יצורים נמצאת בתחילת כל השרשרות המשולבות במארג המזון ? הסבירו מדוע . . 5 מה הן החוגלות ? א . יצרניות ב . צמחוניות ג . טורפות ד . אוכלות כול מארג מזון - ייצוג של סך כל שרשרות המזון המשתלבות זו בזו בסביבת חיים ; מכלול קשרי ההזנה במערכת אקולוגית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר