עמוד:225

הטורפים - הצרכנים השניוניים רבים מבעלי–החיים ניזונים מבעלי–חיים אחרים . אלה הם הטורפים . הטורפים הם צרכנים שניוניים . בשרשרת המזון חומרים עוברים מן היצרנים ( הצמחים ) אל הצרכנים הראשוניים ( הצמחונים , ( ומהם אל הצרכנים השניוניים ( הטורפים . ( בקבוצת הטורפים נמצאים בעלי–חיים יבשתיים ובעלי–חיים ימיים , המשתייכים לקבוצות שונות : חרקים , דגים , דו–חיים , זוחלים , עופות , ויונקים . בין הטורפים עצמם יש כאלה שנטרפים עלידי אחרים . למשל : עכביש טורף נמלים ובעלי–חיים זעירים , אך עשוי להיטרף על–ידי לטאה . בכל סביבה יש גם טורפים שאינם נטרפים על–ידי בעלי–חיים אחרים . אלה הם טורפי העל . למשל : אריה וכריש . שאלה איזו מבין השורות שלפניכם מייצגת נכונה שרשרת מזון ? א . זיקיות זרעים חיפושיות תנשמות ב . חיפושיות זרעים זיקיות תנשמות ג . תנשמות זיקיות חיפושיות זרעים ד . זרעים תנשמות חיפושיות זיקיות המפרקים - ממחזרים חומרים בצמוד לשרשרת המזון , לצד החוליות שלה , נמצא את קבוצת אוכלי השיירים והמפרקים . * המפרקים הם בעיקר חיידקים ופטריות . כמו שאר הצרכנים , גם הם זקוקים למזון שמקורו ביצורים אחרים , אך המפרקים אינם ניזונים מיצורים חיים אלא משרידים של צמחים ושל בעלי–חיים שמתו ומהפרשות של בעלי–חיים . ייחודם של המפרקים בכך שהם מפרקים את מזונם מחוץ לגופם : הם מפרישים אל הסביבה חומרים מעכלים , ואלה מפרקים את שרידי היצורים . חלק מתוצרי הפירוק נספגים אל תוך גופם של המפרקים ומשמשים להם מזון . תוצרי פירוק אחרים נשארים בסביבה , מחדשים בה את מלאי החומרים ונקלטים מחדש על–ידי הצמחים . אם כך , למפרקים חשיבות עצומה : הם מאפשרים מחזור של חומרים בטבע . ללא המפרקים היו משאבי טבע שונים מתכלים ( נגמרים : ( הקרקע הייתה ענייה יותר במינרלים , ומי הנחלים , האגמים והימים היו עניים יותר בחומרים החשובים לגדילת הצמחים והאצות . מפרקים - יצורים שמפיקים חומרים ואנרגיה מפירוק שרידים של יצורים מתים או מהפרשות של אחרים . למשל : מינים רבים של פטריות ושל חיידקים . כריש עכביש טורף . לביאות טורפות תאו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר