עמוד:201

פעילות מתכננים ניסוי ומבצעים אותו גידול צמחים בקרקעות שונות למדתם שאחד הגורמים המשפיעים על פוריות הקרקע הוא כמות החומר האורגני שבה , שמקורו בצמחים ובבעלי–חיים . מטרת הניסוי : לבדוק כיצד משפיע סוג הקרקע על גדילת צמחים . שאלות חקר : נסחו שאלת חקר אחת או יותר שאפשר לבדוק בניסוי . בחרו שאלת חקר אחת שתבדקו בניסוי . השערה : נסחו השערה לשאלת החקר שבחרתם . תכנון הניסוי : התבוננו ברשימת הציוד ותכננו ניסוי שיבדוק כיצד משפיע סוג הקרקע על גדילת צמחים . ציוד : עציצים , זרעים של צמחים , קומפוסט , אדמה , חול ( הוסיפו דברים לרשימת הציוד במידת הצורך ( . ביצוע הניסוי : בצעו את הניסוי שתכננתם . תוצאות : סיכום והסקת מסקנות : נסחו את מסקנותיכם מתוצאות הניסוי . הציעו שינויים בניסוי כך שיאפשר לבדוק דברים נוספים בנוגע לקשר שבין הרכב החומרים באדמה לבין גדילה של צמחים . דוח ניסוי : כתבו דוח מלא של הניסוי . בדוח כתבו את הפרטים האלה : שאלת החקר , הציוד , תיאור הניסוי , התוצאות , המסקנות והתשובות לכל השאלות שלעיל . א . ציינו מהו הגורם המשפיע בניסוי ומהו הגורם המושפע . ב . תארו את הגורמים הקבועים בניסוי . ג . ציינו מהי הבקרה ( הביקורת ) בניסוי . ד . הסבירו כיצד תמדדו ( או תעריכו ) את השפעת סוג הקרקע על גדילת הצמחים . א . תארו במילים את התוצאות שקיבלתם בניסוי . ב . הציגו את התוצאות בטבלה , בגרף , בתמונות או בכל דרך מתאימה אחרת . ג . הסבירו מדוע בחרתם להציג את התוצאות בדרך זו . אם בחרתם בגרף , הסבירו מדוע בחרתם בסוג זה של גרף ( עמודות , עוגה , קו וכדומה . ( ד . דרגו את מידת התאמתם של סוגי הקרקעות שבדקתם להתפתחות הצמחים , ונמקו את קביעתכם . ה . חפשו מידע על סוגי הקרקעות שבדקתם בניסוי , והסבירו באמצעותו את התוצאות שקיבלתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר