עמוד:195

אגם ויקטוריה הוא דוגמה להשפעתו ההרסנית של האדם על הסביבה . מסיפורה של המערכת האקולוגית באגם ויקטוריה אפשר ללמוד כי כדי להבין מדוע יצור חי כלשהו מתקיים דווקא בסביבת חיים מסוימת ( במערכת אקולוגית כזאת ולא באחרת ) ומה עלולה להיות התוצאה של שינוי בסביבה , עלינו להכיר את מרכיבי הסביבה , החיים והדוממים , ועלינו להבין את החשיבות של כל אחד מהם ואת השפעתם על היצורים השונים החיים באותה הסביבה . לכן חשוב לדעת מה עלול להתרחש כשמרכיב כלשהו חסר בסביבה או נוסף לה בכמות גדולה , וחשוב לראות כיצד השינויים בתנאי הסביבה משפיעים על היצורים החיים בה . כדי להתמצא בשפע המרכיבים של כל סביבת חיים , מקובל למיין אותם לשתי קבוצות : כל היצורים החיים , ובכללם : בעלי–החיים והאדם , הצמחים , הפטריות החיידקים ויצורים אחרים . כל אלה הם מגוון המינים במקום , והם נקראים מרכיבים ביוטיים * של הסביבה . כל הדברים שאינם חיים , ובכללם המים , האוויר , הסלעים , האדמה , קרינת השמש , הרוח ועוד . אלה נקראים מרכיבים אביוטיים * של הסביבה . המרכיבים הדוממים של הסביבה כוללים חומרים ( סלעים , קרקעות , מים ואוויר , ( אנרגיה ( חום ואור ) וכוחות המופעלים על–ידי תנועת אוויר ( רוח , ( על–ידי תנועת מים ( גלי הים , זרימת מים בנחל או על–פני האדמה ) וכדומה . חצר בית הספר , הגינה הציבורית או שדה הבור שליד השכונה - כל אלה הן סביבות חיים הנבדלות זו מזו בתנאים השוררים בהן וביצורים החיים בכל אחת מהן . אבל אפילו באותה הסביבה היצורים אינם מפוזרים באקראי . כל יצור נמצא במקום שהתנאים שבו מתאימים לו , והוא יכול להשיג בו את החומרים ואת האנרגיה הנחוצים להישרדותו . האם אתם מכירים את המערכת האקולוגית באזור מגוריכם ? צאו לסיור בסביבתכם הקרובה , והכירו את התנאים השוררים בה ואת היצורים החיים בה . מרכיבים ביוטיים - ( ביוונית : = bios חיים ) כל היצורים החיים בסביבה : בעלי–החיים , הצמחים , הפטריות , החיידקים ושאר היצורים החיים . מרכיבים אביוטיים - ( ביוונית : = a לא , = bios חיים ) כל החלקים הדוממים של הסביבה , ובכללם חומרים ( סלעים , קרקעות , מים ואוויר , ( אנרגיה ( חום ואור , ( והכוחות הפועלים בסביבה ( רוח , גלי הים , זרימת מים בנחל וכדומה . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר