עמוד:190

מערכת אקולוגית מערכת הכוללת את כל מרכיבי הסביבה - היצורים החיים וגורמי הסביבה הדוממים - ואת כל יחסי הגומלין המתקיימים ביניהם , כלומר : את ההשפעות שלהם זה על זה . סוואנה באפריקה , שונית אלמוגים , חורש , מערת העטלפים ונווה–מדבר הם דוגמאות למערכות אקולוגיות בכדור–הארץ . סדר הגודל של מערכות אקולוגיות : מסנטימטרים עד קילומטרים 10 -10 -2 ) מטרים ) אוכלוסייה קבוצה של יצורים חיים , השייכים לאותו המין , החיים בצוותא באותה הסביבה . אוכלוסייה גדולה של דגי פרפרון מתקיימת בשונית האלמוגים . יצור חי ( אורגניזם ) גוף הפועל באופן עצמאי ומקיים את כל מאפייני החיים . יצורים חיים מורכבים מתא אחד או יותר . דג פרפרון הוא דוגמה לאחד ממיני היצורים החיים בשונית האלמוגים . סדר הגודל של יצורים חיים : ממיקרומטרים עד מטרים 10 -10 -6 ) מטרים ) לפניכם תרשים של המדרג הביולוגי בטבע . ביוספרה תחום בכדור–הארץ , שיצורים חיים מתקיימים בו ביבשה , בים ובאוויר . את הביוספרה אנו מחלקים למערכות האקולוגיות , המתקיימות בכדור–הארץ . סדר הגודל של הביוספרה : עשרות אלפי קילומטרים (• 10 מטרים ) חברה אוכלוסיות של יצורים חיים ממינים שונים , החיים בצוותא באותה המערכת האקולוגית . בשונית האלמוגים יש חברות שונות , ובכללן חברה הכוללת אוכלוסיות של מינים שונים של אלמוגים ושל דגים . אוכלוסייה של דגי פרפרון דג פרפרון דגים ואלמוגים בשונית כדור הארץ שונית האלמוגים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר