עמוד:189

מתוצאות המחקר על הצבאים ברמת הנדיב וממחקרים דומים שנעשו במקומות אחרים בישראל , עולה שגודלן של אוכלוסיות הצבאים אינו קבוע . גם גודלן של אוכלוסיות אחרות ממינים אחרים יכול להשתנות משנה לשנה . מה משפיע על גודל האוכלוסייה של מין כלשהו בשטח נתון ? אחד הגורמים העיקריים הוא כושר ההתרבות - קצב הגידול של האוכלוסייה . קצב זה תלוי במספר הפרטים הנוספים לאוכלוסייה ובמספר הפרטים הפוחתים ממנה ( מתים או נטרפים ) באותו הזמן . בדרך כלל , אם לזוג הורים נולדים במשך חייהם בממוצע יותר 2–מ צאצאים הגדלים ומגיעים לבגרות , האוכלוסייה גדלה . גורם אחר המשפיע על גודל האוכלוסייה הוא כמות המשאבים בסביבה . כל פרט זקוק לכמות מסוימת של משאבים לקיומו , ובכללם : מזון , מקומות לינה ומסתור ומים . אם , למשל , כמות המזון בשטח מתמעטת והמזון אינו מספיק לכולם , יותר פרטים יסבלו מרעב ויעמידו פחות צאצאים , חלקם אולי ימותו טרם זמנם , והאוכלוסייה תתמעט . כמות הטורפים בסביבה משפיעה גם היא על גודלה של אוכלוסיית הנטרפים , כי טריפה מגבירה גם היא את התמותה באוכלוסיית הנטרפים . לפעמים פורצת מגפה כלשהי , ולכן חשובה גם מידת העמידות למחלות . מינים העמידים למחלות ישרדו בהצלחה רבה יותר , ואוכלוסייתם בשטח תגדל . יצורים הסובלים מרעב ומתת–תזונה פגיעים יותר למחלות , והסכנה שאוכלוסייתם תקטן רבה יותר . גם הגירה משפיעה על גודל האוכלוסייה . כשחלק מבני האוכלוסייה עוזבים את סביבת חייהם הטבעית ועוברים לסביבת חיים חדשה , במקום שהם עוזבים האוכלוסייה קטנה ובמקום שהם מגיעים אליו האוכלוסייה גדלה . אם בסביבה החדשה אין למהגרים הרבה טורפים או מתחרים , הם מתרבים בה במהירות , ובמקרים רבים אפילו משבשים תהליכים שונים במערכת האקולוגית שבמקום . מין , אוכלוסייה , חברה , מערכת אקולוגית וביוספרה הם חלק מרמות ארגון , המצטרפות לרמות ארגון אחרות ונכללות בתרשים כולל שנקרא המדרג הביולוגי . * כל רמה במדרג הביולוגי נכללת ברמה שלפניה וכוללת את הרמה הבאה אחריה . כל יצור חי הוא חלק מאוכלוסייה , קבוצה של פרטים השייכים לאותו המין ; כל אוכלוסייה היא חלק מחברה ; וכל חברה היא חלק ממערכת אקולוגית . מיון הרכיבים השונים בטבע וארגונם ברמות שונות במדרג הביולוגי מסייעים להבין טוב יותר את הסביבה . לרמת האטומים , הבונים את גופם של היצורים החיים . רמות ארגון : מן הרמה הגדולה ביותר ( כדור–הארץ כולו ) ועד המדרג הביולוגי - תרשים המציג את כדור–הארץ ואת היצורים החיים המתקיימים על–פניו , במערך מדורג של

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר