עמוד:187

בכל מערכת אקולוגית מתקיימת חברה * מיוחדת של יצורים חיים : בעלי–חיים , צמחים , פטריות ועוד , החיים באותו זמן ובאותו במקום . לדוגמה , במערכת האקולוגית של הסוואנה באפריקה מתקיימת חברה הכוללת פילים , ג'ירפות , זברות , אריות ועוד הרבה בעלי–חיים , עצי שיטה , עשבים , צמחים ויצורים אחרים . תכונותיהם של היצורים המרכיבים את החברה הזאת מותאמות לתנאים השוררים בסוואנה . לעומת זאת , על ראשו של הר הקילימנג'רו הקרוב לשם , האוויר קר יותר ודליל יותר , הקרקע דלה במינרלים ולעתים היא מכוסה שלג , והרוחות חזקות יותר . על הקילימנג'רו מתקיימת חברה אחרת . בקילימנג'רו חיים יצורים אחרים ובהם יונקים קטנים , חרקים וזוחלים , צמחים כגון סביוני ענק ועצי לובליה ועוד , שתכונותיהם מותאמות לחיים בתנאים השוררים בגובה רב . רוב היצורים האלה שייכים למינים שאינם יכולים להתקיים בסוואנה האפריקנית . וכך , כשם שלכל מערכת אקולוגית מאפיינים הייחודיים לה , גם לכל חברה מאפיינים הייחודיים לה , הנובעים ממגוון המינים המצויים בה . חברה אקולוגית מורכבת מהאוכלוסיות * של כל היצורים החיים בה באותו הזמן . חברת היצורים החיים בסוואנה האפריקאית כוללת את אוכלוסיית הפילים , את אוכלוסיית הזברות , את אוכלוסיית האריות , את אוכלוסיית הנמרים החיים במרחבי הסוואנה ואת אוכלוסיות בעלי–החיים האחרים , וכן את אוכלוסיות הצמחים ואת אוכלוסיות היצורים האחרים . כל אוכלוסייה מורכבת מפרטים - יצורים חיים המשתייכים כולם לאותו המין . * האם יכולה אוכלוסייה כלשהי של צמחים מאותו המין , של בעלי–חיים מאותו המין או של יצורים אחרים מאותו המין , לגדול במקום כלשהו ללא הגבלה ? - התשובה לכך היא לא ! בכל מקום יש גורמים שונים המשפיעים על האוכלוסיות השונות ומגבילים את גודלן . השינויים בגודלי אוכלוסיות הצבאים בארץ הם דוגמה לכך . חברה - אוכלוסיות של יצורים ממינים שונים , החיים בצוותא באותה המערכת האקולוגית . אוכלוסייה - קבוצה של יצורים חיים המשתייכים לאותו מין וחיים בצוותא באותה הסביבה . מין ( species ) - יחידת המיון הבסיסית של יצורים חיים . קבוצה של יצורים בעלי תכונות דומות , והם חלק מיחידת מיון גדולה יותר ( סוג . ( פרטים ( זכר ונקבה ) השייכים לאותו המין יכולים להתרבות זה עם זה , אך אינם יכולים להתרבות עם בני זוג ממין אחר ולהעמיד צאצאים פוריים . חברת יצורים חיים בסוואנה יצור חי - זברה אוכלוסיית זברות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר