עמוד:184

מינים שונים של יצורים חיים . אין ספק שמגוון המינים על–פני כדור–הארץ עצום , אך מגוון המינים הוא רק אחד המרכיבים של מושג רחב יותר הקשור למערכות החיים על כוכב הלכת שלנו - המגוון הביולוגי * . ( Biodiversity ) מונח זה הוטבע בשנת , 1986 והוא מבטא את עושר המערכות האקולוגיות ואת הרבגוניות של היצורים החיים בכדור–הארץ . השימוש במונח מגוון ביולוגי בא להדגיש את חשיבות כל היצורים , מקטנים ועד גדולים , ואת השירותים שהם מספקים לאדם כגון אספקת חמצן לנשימה , אספקת מים לשתייה ומזון , אספקת עץ וחומרי גלם חשובים אחרים , האבקת פרחים , הדברה ביולוגית , מיתון האקלים ועוד . כיום המגוון הביולוגי נתון למשבר קיומי - משבר המגוון הביולוגי . כתוצאה מפעולות פיתוח הקשורות לבניין ערים וכבישים , להגדלת השטחים החקלאיים ולניצול חיות וצמחי בר , אנו עדים להכחדה גוברת של מינים , לצמצום אוכלוסיות , לשינוי תפוצה של מינים , להרס , לזיהום ולקיטוע של בתי גידול . ייתכן שאתם חושבים שהכחדה של חלק מהמינים הקיימים בעולם איננה דבר נורא - הרי בעבר היו מינים שנכחדו מבוא מה מקור החמצן שאנחנו נושמים ? מי הופך את הסלע המתפורר לקרקע פורייה ? מי מאביק את עצי התפוח ואת צמחי העגבנייה ? לאן נעלמים היצורים לאחר מותם ? התשובה לשאלות האלה ולשאלות רבות אחרות היא אחת : יצורים חיים - צמחים , בעלי–חיים , פטריות , חיידקים ועוד . היצורים החיים והקשרים ביניהם וכן התהליכים המתקיימים בינם לבין הסביבה שהם חיים בה מעצבים את הנוף , וקובעים את תנאי הקיום בכל מקום על–פני כדור–הארץ . אכן , בעולמנו מתחוללת "חגיגה של . "חיים בכל אחת מסביבות החיים המצויות בו מתקיים מגוון גדול של יצורים חיים - ביער ובחורש , במדבר ובים , ואפילו באזורי הקוטב הקפואים . כל סביבת חיים כזאת היא מערכת אקולוגית * עשירה , וכל היצורים החיים בשטח מסוים מרכיבים את מגוון המינים * באותו מקום . עד לאחרונה תוארו קרוב 2–ל מיליון מינים שונים של יצורים חיים בכדור–הארץ , אך ידוע שלא כל המינים זוהו ושלא כל המערכות האקולוגיות נחקרו עד היום . החוקרים את המערכות האקולוגיות בכדור–הארץ ממשיכים לגלות כל הזמן מינים חדשים שעדיין אינם מוכרים למדע , ויש המעריכים כי בעולמנו קיימים בין 3 50–ל מיליון מערכת אקולוגית - מערכת הכוללת את כל מרכיבי הסביבה - היצורים החיים וגורמי הסביבה הדוממים - ואת כל יחסי הגומלין המתקיימים ביניהם , כלומר : ההשפעות שלהם זה על זה . מגוון המינים - כל היצורים החיים בשטח מסוים : הצמחים , בעלי–החיים , הפטריות וכל החד–תאיים השונים . מגוון ביולוגי - מונח המתאר את מגוון צורות החיים על–פני כדור–הארץ . הוא כולל את מגוון המערכות האקולוגיות , את מגוון המינים ואת המגוון הגנטי של יצורים מאותו המין .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר