עמוד:183

פרק : 5 מערכות אקולוגיות בפרק זה נלמד ש ... בכל סביבת חיים שוררים תנאים האופייניים לה , כגון טמפרטורה , לחות , עוצמת אור וסוג קרקע . בכל סביבת חיים מתקיימים יצורים המותאמים לחיים בתנאים השוררים בה . לכל היצורים החיים יש צרכים החיוניים למחייתם ( מזון , מים וכדומה , ( שאותם הם משיגים בסביבת חייהם . מגוון המינים כולל את כל היצורים החיים בסביבה : בעלי–החיים , הצמחים , הפטריות , החיידקים ושאר היצורים החיים . המגוון הביולוגי כולל את מגוון המינים ואת מגוון הסביבות שהיצורים חיים בהן . בכל סביבת חיים מתקיימים בין היצורים החיים בה יחסי גומלין שונים , ובהם קשרי הזנה וטריפה , תחרות , הדדיות וטפילות . מערכות אקולוגיות הן מורכבות , וכל שינוי באחד ממרכיביה עלול להשפיע על המערכת כולה . המערכות האקולוגיות מספקות לאדם שירותים חשובים , כגון אספקה של חמצן לנשימה , של מזון ושל תרופות . פעולותיו של האדם משפיעות על המערכות האקולוגיות . מושגים שנכיר : ביוספרה , חברה , אוכלוסייה מערכת אקולוגית מרכיבי סביבה חיים ( ביוטיים ) ודוממים ( אביוטיים ) שירותי המערכת האקולוגית מגוון המינים המגוון הביולוגי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר