עמוד:145

תהליך הנביטה למדנו כי כמות המים בזרעים קטנה מכדי לאפשר לתאים להתחלק ולגדול . לכן , גם לאחר שהזרעים מתפזרים בסביבה , העוברים שבתוכם נשארים בתרדמה עד שתהליך הנביטה מתחיל . בשלב הזה , בין פיזור הזרעים לנביטתם , סכנות רבות אורבות לזרעים , ורובם כלל אינם נובטים . אצל חלק מן הזרעים העוברים מתייבשים ומתים , אחרים נאכלים על–ידי בעלי–חיים או עולים באש . מכל כמויות הזרעים הגדולות שהצמחים מייצרים , רק זרעים מעטים נקלעים לתנאים שמתאימים לנביטה . רק אותם הזרעים בני המזל יכולים לנבוט ולהתחיל את חייהם כצמח צעיר . מה הם התנאים המתאימים לנביטה ? ומה מתרחש בזרעים נובטים ? פעילות ניסוי התנאים הנחוצים לנביטה חלק ראשון : תכנון הניסוי תכננו ניסוי לבדיקת ההשפעה של צפיפות הזרעים בעציץ או השפעת תנאים אחרים על נביטה של זרעים . א . נסחו שאלות חקר אחדות , ובחרו מתוכן אחת שתבדקו בניסוי . ב . תארו את מערכות הניסוי והבקרה של הניסוי שתכננתם . ג . הכינו רשימת כלים וחומרים לניסויים . ד . שערו אילו תוצאות צפויות בניסוי זה . חלק שני : ביצוע הניסוי א . העמידו את כל מערכות הניסוי והבקרה שתכננתם בחלק הראשון . ב . עקבו אחר התוצאות , ותעדו אותן . בחרו בדרך המתאימה לארגון התוצאות ( בטבלה , בגרף וכדומה . ( היעזרו בתוכנת אקסל להצגת התוצאות . ג . האם השערתכם התאמתה ? ד . נסחו מסקנה על הקשר בין התנאים לבין נביטת הזרעים . ה . דונו בכיתה בקשיים שהתעוררו במהלך הניסוי , והציעו דרכים נוספות לבדיקת שאלת החקר שניסחתם . ו . כתבו דוח מלא של הניסוי . בדוח כתבו את הפרטים האלה : שאלת החקר , הציוד , תיאור הניסוי , התוצאות והמסקנות . נבטים של צנונית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר