עמוד:48

איך השקנאי , עוף גדול ומסורבל , מצליח לתפוס דגים זריזים בתוך המים ? פשוט מאוד - באמצעות ציד בחבורה , בשיתוף פעולה ובתיאום מפליאים ! לעתים אפשר לראות את השקנאים שוחים בשורה ומבריחים את הדגים לעבר הגדה . כאשר הדגים מתקבצים במים הרדודים , כל השקנאים ביחד - בבת אחת , כאילו על פי אות - מכניסים את ראשם למים , פוערים את מקורם הגדול ולוכדים את הדגים . שאלות גם סוריקטות וגם צבאי תומפסון נעזרים בתקשורת לאותו צורך , התגוננות מטורפים , אך התקשורת המתרחשת בשני המקרים שונה . . 1 מי הם משדרי המסרים בשני הקטעים שקראתם ? . 2 האם המסרים בשני המקרים דומים ? נמקו . . 3 מי הם הקולטים את המסרים בשני המקרים , ומה ההבדלים ביניהם ? . 4 האם יש הבדל בין ערוצי התקשורת בשני המקרים ? תקשורת לצורך השגת מזון בעלי–חיים רבים מוצאים מזון , מאתרים את הטרף או לוכדים אותו בעזרת מסרים שהם מעבירים זה לזה . המסרים עוברים בין הציידים הלוכדים את הטרף בצוותא , או בין חברי קבוצה המעבירים זה לזה מידע על מזון שמצאו . התקשורת גם מסייעת , "רמאים"ל הצדים את טרפם בהסוואה , בהפעלת מלכודות או בפיתוי הנטרפים . טורפים הצדים בצוותא , כמו אריות , מקיימים ביניהם תקשורת מהירה ומעבירים מסרים ברורים . הציידים מתאמים ביניהם את כל שלבי הציד - המארב , ההסתערות והמרדף - בדרכי תקשורת המובנות להם אך נסתרות מהנטרפים . שקנאים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר