עמוד:33

שלבי המיטוזה במהלך חיי התא , לפני שהוא מתחלק לשניים , הוא הולך וגדל ונפחו עולה . לקראת המיטוזה החומר התורשתי ( ( DNA–ה שבגרעין התא מוכפל . 2 בתחילת המיטוזה , לפני החלוקה עצמה , גרעין התא מכיל מערכת כפולה של כרומוזומים ( כל אחד מן הכרומוזומים הוכפל לפני תחילת החלוקה . ( 3 בשלב הזה החומר התורשתי שהוכפל מתחלק במדויק לשניים : כל כרומוזום כפול מתפצל 2–ל עותקים זהים . 4 כל מערכת שלמה של כרומוזומים עוברת לצד אחר בתוך התא , והתא כולו מתחלק לשני תאים . 5 בסופה של חלוקת המיטוזה כל אחד משני תאי הבת מכיל בדיוק את אותו מספר כרומוזומים שהיו בתא האם ( לפני הכפלת הכרומוזומים . ( כמות החומר התורשתי בתאים שנוצרו זהה לכמות החומר התורשתי שהיה בתא האם . תאי הבת ותא האם זהים לחלוטין בתכונותיהם התורשתיות . תאים בשורש של בצל בשלבים שונים של חלוקת המיטוזה , צולמו במיקרוסקופ בהגדלה פי . 400

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר