עמוד:25

סיכום התוצאות והסקת מסקנות : . 1 העתיקו את הטבלה שלפניכם אל המחברת , וסכמו בה את התוצאות שנתקבלו בניסוי של האמרלינג . השתמשו במילים : מין א , מין ב . . 2 השלימו את המשפטים שלפניכם : בניסוי שערך האמרלינג 2–ב מינים של האצה סוככנית , כאשר חיבר בסיס גבעול ממין א לגבעול ממין ב , צמח כובע ממין , ––– ולהיפך : כאשר חיבר בסיס גבעול ממין ב לגבעול ממין א , צמח כובע ממין . ––– על סמך תוצאות אלה , האמרלינג הסיק שהתכונה צורת הכובע נקבעת על ידי –––––––––––– ( הכובע / הגבעול / בסיס הגבעול , ( החלק בתא הסוככנית שבו נמצא . –––––––––––––– . 3 בניסוי אחר הוציא האמרלינג מגבעול של מין ב את הגרעין . אחר–כך הוא העביר רק את גרעין התא מבסיס גבעול של מין א אל הגבעול של מין ב ( שהיה חסר גרעין . ( א . שערו : איזה כובע הצמיח הגבעול - כובע האופייני למין א או כובע האופייני למין ב ? ב . איזו מסקנה אפשר להסיק מהתוצאות ( המשוערות ) של ניסוי זה בנוגע לתפקידו ולחשיבותו של גרעין התא ? נמקו . . 4 כאשר חותכים את תא הסוככנית לחלקים , החלק המכיל את הגרעין יכול לגדול , להשלים את החלקים החסרים וליצור שוב תא שלם . לעומת זאת , החלקים חסרי הגרעין אינם מתפתחים , אלא מתנוונים ומתים . כיצד קשורה עובדה זו למסקנות הניסוי ולמסקנתכם בשאלה 3 ב ? מתוצאות הניסויים שערך האמרלינג ומתוצאות ניסויים שערכו חוקרים אחרים , הגיעו למסקנה שלגרעין התא חשיבות רבה בקביעת תכונות התא . גרעין התא מכיל את המידע התורשתי החיוני לקיום תהליכי החיים של התא ולהתרבותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר