עמוד:24

חשיבותו של גרעין התא במהלך ההיסטוריה נערכו מחקרים רבים במטרה להבין מהי חשיבותו של גרעין התא . בתחילת שנות 30–ה של המאה 20–ה ערך החוקר הגרמני יואכים האמרלינג ( 1980-1901 ) סדרת ניסויים שניסו לענות על שאלה זו . האמרלינג השתמש באצה * חד–תאית הנקראת סוככנית ( אצטבולרייה . ( אצה זו בנויה מתא יחיד גדול יחסית , שגובהו מגיע עד 5–כ ס"מ ( ואפשר לראותו ללא מיקרוסקופ . ( לתא הסוככנית מבנה מיוחד : הכובע , הגבעול ובסיס הגבעול הם כולם חלקים של תא אחד . גרעין התא נמצא בבסיס הגבעול . את התא אפשר לחתוך כך שיתקבלו חלקים חסרי גרעין וחלק הכולל את הגרעין . האמרלינג השתמש בניסוייו 2–ב מינים של סוככנית , הנבדלים ביניהם בתכונה בולטת : צורת הכובע . תיאור הניסוי ותוצאותיו : א . האמרלינג הסיר את הכובע ואת הגבעול של אצה ממין א , ונשאר רק עם בסיס הגבעול של מין א , ובו גרעין התא שלו . ב . לבסיס הגבעול הזה ( שהכיל את גרעין התא של מין א ) הוא חיבר את הגבעול של מין ב ( ללא הכובע וללא בסיס הגבעול . ( ג . כעבור זמן מה ראה האמרלינג שהגבעול ממין ב ( שחובר לבסיס הגבעול ממין א ) הצמיח כובע המאפיין את מין א . ד . האמרלינג עשה ניסוי הפוך : הוא חיבר לבסיס גבעול ממין ב ( שהכיל את גרעין התא של מין ב ) גבעול של אצה ממין א . כעבור זמן מה הגבעול ממין א ( שחובר לבסיס גבעול ממין ב ) הצמיח כובע המאפיין את מין ב . אצה - צמח מים חסר פרחים וזרעים . יש אצות חד–תאיות ויש אצות רב–תאיות . אצה ממין א אצה ממין ב

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר