עמוד:16

סיכום לכל היצורים החיים יש אותם מאפייני חיים , וצורכי קיום דומים , שהם משיגים בסביבת חייהם . הסקרנות האנושית , הרצון להבין תופעות ביולוגיות והצורך לפתור בעיות שונות , מעוררים שאלות שונות . כדי לענות על שאלות כאלה נעזרים בשיטת החקר המדעי - תצפיות וניסויים . בדרך כלל , כאשר רוצים לחקור ולאסוף מידע על התנהגות של בעלי–חיים , על גדילה ועל התפתחות של צמחים , על הסביבה ועל תהליכים המתרחשים בה , מבצעים תצפית , שבה מתבוננים בתשומת לב ומתעדים בדייקנות את כל הפרטים שרואים . כאשר רוצים לבדוק השפעה של גורם כלשהו על גורם אחר מבצעים ניסוי . לשם כך מגדירים את מטרת הניסוי , שואלים שאלות , מעלים השערות , מתכננים ניסוי מבוקר ומבצעים אותו , אוספים תוצאות ומארגנים אותן , ומסיקים מסקנות . במקרים רבים התוצאות הנאספות בתצפיות ובניסויים והמסקנות העולות מהן מובילות לשאלות חדשות ולהמשך החקר המדעי . כך הידע המדעי גדל ומתרחב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר