עמוד:10

תצפית איכותנית לעומת תצפית כמותית תצפית איכותנית - הצופים מסתמכים על החושים ( ראייה , שמיעה , ריח וכדומה , ( או שהם נעזרים בכלים המשפרים את יכולותיהם כגון מגדלת או משקפת . התוצאות המתקבלות הן תיאור במילים , בתמונה , בציור , בהקלטה של קולות או של מראות וכדומה . תצפית כמותית - הצופה נעזר במכשירי מדידה ( מאזניים , סרגל מדידה , מד טמפרטורה וכדומה . ( התוצאות המתקבלות הן כמותיות , כלומר מתוארות במספרים . תצפית חד–פעמית לעומת תצפית ממושכת תצפית חד–פעמית - צופים בתופעה או בסביבה הנחקרת פעם אחת בלבד . תצפית כזאת עלולה להניב תוצאות המציגות את מה שקרה בזמן התצפית בלבד . אם תתבצע תצפית חד–פעמית באותה תופעה או באותה סביבה במועד אחר , עלולות להתקבל תוצאות שונות לגמרי . לדוגמה , התוצאות של תצפית בבעלי–חיים המתבצעת בבוקר יכולות להיות שונות מתוצאותיה של תצפית לילית בבעלי–החיים באותה הסביבה . תצפית ממושכת - חוזרים וצופים שוב ושוב באותה התופעה או באותה הסביבה בזמנים שונים . תצפית כזאת מאפשרת לקבל מידע מדויק יותר לעומת תצפית חד–פעמית , על תהליכים המתרחשים לאורך זמן או על המתרחש בסביבה בשעות היממה השונות ובעונות שנה אחרות כגון ציפורים נודדות או תהליכי נביטה וצמיחה . תצפית בשדה לעומת תצפית במעבדה תצפית בשדה - תצפית הנערכת בתנאי הסביבה הטבעיים שבהם התופעה הנחקרת מתרחשת . התוצאות המתקבלות בתצפית כזאת מייצגות טוב יותר את הקורה בטבע , ואת הקורה למרכיבים ולגורמים הפועלים ביחד בסביבה ומשפיעים זה על זה . תצפית במעבדה - תצפית הנערכת במצב מלאכותי או בסביבה מלאכותית ( אקווריום , עציצי צמחים וכדומה , ( שהוקמו במעבדה במיוחד לצורך התצפית . במקרים רבים התנאים הנבדקים במעבדה אינם משקפים את הקורה בטבע : במציאות הדברים מורכבים הרבה יותר , כי הסביבה והתהליכים המתקיימים בה מושפעים בטבע מגורמים שונים ורבים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר