עמוד:9

שיטת החקר המדעי הסקרנות האנושית , הרצון להבין תופעות ביולוגיות והצורך לפתור בעיות שונות מעוררים שאלות שונות . כדי לענות על שאלות כאלה יש להיעזר בשיטות של חקר מדעי . גם אתם , במהלך לימודיכם במדעי החיים , תחקרו תופעות ותהליכים ותבצעו תצפיות וניסויים שונים . חקר באמצעות תצפית לביצוע חקר באמצעות תצפית יש להתבונן בתשומת לב בדברים שרוצים לחקור , כפי שהם מתרחשים במציאות . חשוב מאוד לתעד בדייקנות את כל הפרטים שרואים בלי להביע דעה , בלי לערב רגשות ובלי לתת למידע פרשנות אישית כלשהי . באמצעות תצפית אפשר , למשל , לאסוף מידע על התנהגות של בעלי–חיים , על גדילה והתפתחות של צמחים , על הסביבה ועל תהליכים המתרחשים בה . תצפית פתוחה לעומת תצפית מונחית תצפית פתוחה - החוקרים צופים במתרחש ואינם מחליטים מראש במה להתמקד . תוך כדי ביצוע התצפית הם מחליטים במה להתמקד , מה ראוי לתעד ומהי הדרך המתאימה לעשות זאת . המידע המתקבל בתצפית מסוג זה מושפע במידה רבה מן הצופים , ואם צופים שונים יבצעו תצפית פתוחה באותה תופעה הם עלולים לקבל תוצאות שונות . זאת מכיוון שהמידע המתקבל תלוי במה שהצופים בחרו להתמקד בו ובפירוש שהם נותנים לתופעה הנחקרת . בדרך כלל תצפית פתוחה היא תצפית ראשונית , ומטרתה לקבל תמונה כללית של התופעה או של הסביבה שרוצים לחקור . בעקבות התוצאות המתקבלות מתצפית פתוחה אפשר לתכנן תצפית מונחית וממוקדת . לדוגמה : אם ברצוננו לחקור את סביבת החיים הקרובה למקום המגורים שלנו , ראשית עלינו לערוך תצפית כללית בשטח ולבחור את המקום המתאים ביותר לתצפיות מפורטות . תצפית מונחית - הצופים מתעדים מידע בהתאם להנחיות מפורשות שקבעו או שקיבלו מראש . מטרת ההנחיות למקד את התצפית בהיבטים מוגדרים : במה לצפות , היכן לצפות , מתי לצפות וכדומה . תצפית מונחית מצמצמת את ההשפעה של הצופים על המידע המתקבל , ואם צופים שונים יבצעו תצפית מונחית באותה תופעה לפי אותן ההנחיות הם יקבלו תוצאות דומות מאוד . זאת מכיוון שהמידע מתועד על–פי קריטריונים ברורים ומפורטים . דוגמה לתצפית מונחית בסביבת חיים כלשהי היא תצפית המתמקדת בבדיקת הטמפרטורה ובתיעוד שאר תנאי הסביבה , ובצפייה בצמחים ובבעלי–החיים הנמצאים בה . תצפית בציפורים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר