עמוד:4

פתיחה הספר מדעי החיים לכיתה ח עוסק בתופעות , במבנים ובתהליכים ביצורים חיים ( צמחים , בעלי–חיים ובכלל זה האדם . ( תחום מדעי החיים ( ביולוגיה , ( כמו שאר ענפי המדעים , מבוסס על חקירה מדעית בעזרת תצפיות וניסויים , שמאפשרים להסביר תופעות בטבע . בספר חמישה פרקים : פרק ראשון : מבוא למדעי החיים הפרק הוא הקדמה לנושא הביולוגיה כולו ולנושאים של ספר זה : התא , תקשורת ומערכת העצבים , רבייה בצמחים , בבעלי–חיים ובאדם ומערכות אקולוגיות . הפרק עוסק במאפייני החיים של היצורים החיים ובשיטת החקר המדעי . פרק שני : התא הפרק עוסק בתא , יחידת המבנה והתפקוד בכל היצורים החיים . הפרק מציג את תפקיד הגרעין והחומר התורשתי שבו , ודן בחלק ממאפייני החיים של התאים ובהתאמה בין מבנה לתפקוד בתאים מסוגים שונים . פרק שלישי : תקשורת , חושים ומערכת העצבים הפרק עוסק בתקשורת עם הסביבה כאחד ממאפייני החיים . הפרק דן בערוצי התקשורת שהיצורים החיים משתמשים בהם ובחשיבותה של התקשורת בטבע . הפרק עוסק גם במבנה ובתפקיד של מערכת העצבים , באיברי החושים בכלל , ובעין ובאוזן בפרט . פרק רביעי : רבייה בצמחים , בבעלי–חיים ובאדם הפרק עוסק בתהליכי הרבייה ביצורים חיים . הפרק דן בחשיבות תהליך הרבייה להמשך קיום המין , ברבייה זוויגית וברבייה אל–זוויגית . פרק זה עוסק במבנה מערכות הרבייה ובתפקודן , בהתפתחות העובר ובתהליך הגדילה בצמחים ובבעלי–חיים ( בדגש על האדם . ( פרק חמישי : מערכות אקולוגיות הפרק עוסק במערכות אקולוגיות בכדור–הארץ המאופיינות על ידי הגורמים הביוטיים והגורמים האביוטיים , ויחסי הגומלין שביניהם . הפרק עוסק במגוון המינים ובמגוון בתי הגידול , ודן בהשפעות האדם על המערכות האקולוגיות ועל המגוון הביולוגי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר