עמוד:2

ניהול מדעי דידקטי : ד"ר רחל מינץ פיתוח וכתיבה : ד"ר נורית קינן , שילה טיומני–מיניס , ד"ר יעל קשתן , ד"ר סמדר רייספלד , ד"ר יעל גבריאלי יועצים ועורכים מדעיים : ד"ר אריה ברוש , חוקר , מנהל המחקר החקלאי , מכון וולקני פרופ' עמרם אשל , המחלקה למדעי הצמח , אוניברסיטת ת"א ד"ר נח רוטרי , ראש החוג לטבע וביולוגיה , מכללת לוינסקי לחינוך פרופ' רות שלגי , החוג לביולוגיה של התא וביולוגיה התפתחותית , הפקולטה לרפואה , אוניברסיטת ת"א פרופ' מרטין קופייק , המחלקה לביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה , הפקולטה למדעי החיים , אוניברסיטת ת"א עריכה דידקטית פדגוגית : ד"ר נורית קינן עריכה לשונית : טלי בלייכר עריכת מגדר : שרה אופק עיצוב וגרפיקה : ענת קמינצקי–ירקוני , דקלה פולוצקי , נטע קמינצקי איורים טכניים : כפיר אוחיון , ענת קמינצקי–ירקוני , אלכס חיינזון פיתוח עצמי למידה מתוקשבים : ד"ר רחל מינץ , ד"ר נורית קינן , שילה טיומני–מיניס , גיא הד , אלכסנדר זילבר גרפיקה ממוחשבת : כפיר אוחיון , אלכס חיינזון תכנות , הפקה של עצמי למידה : צוות הטכנולוגיה של מטח תמונות : דבורה גרודה , סטודיו ענת קמינצקי וחברי צוות הפיתוח טיפול בזכויות יוצרים : דבורה גרודה הבאה לדפוס : גדי נחמיאס תודות : למרינה שלו ולמירית קולט מהמעבדה לטבע במכללת לוינסקי לד"ר אברהם ירון מהמחלקה לכימיה ביולוגית , מכון ויצמן למדע זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר זה שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות - בסוף הספר . © תשע"ב . 2012 - כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 רמת אביב , תל אביב . 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר