עמוד:193

עמ ' , 236 מסמך : 4 מיכאל היימן ויוסף ונקרט ) עורכים , ) ציוני-דרך בציונות 30 - תעודות מן הארכיון הציוני המרכזי , , 1978 עמ ' © . 18 כל הזכויות שמורות להוצאת הספרייה הציונית , ירושלים . עמ ' , 237 תרשים על פי : הרעיון הציוני והקמת מדינת ישראל , תשמ " ה , עמ ' © . 93 משרד החינוך והתרבות , האגף לתכניות לימודים , ירושלים . עמ ' , 239 מסמך : 5 עמוס אילון , הרצל , , 1976 עמ ' © . 325 -323 הוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' , 241 מסמך 6 א : מאכס נורדאו , תרגום : י . ייבין וח . גולדברג , עריכה : ב . נתניהו , כתבים ציוניים , ספר ב - נאומים ומאמרים , תש " ך , עמ ' © . 157 -156 כל הזכויות שמורות להוצאת הספרייה הציונית , ירושלים . עמ ' , 241 מסמך 6 ב : זאב ז ' בוטינסקי , תרגום : ב . לובוצקי , כתבים ציוניים ראשונים , , 1949 עמ ' © . 131 הוצאת ערי ז ' בוטינסקי , ירושלים . עמ ' , 241 מסמך 6 ג : מתוך דו " ח הקונגרס הציוני , בתוך : הרעיון הציוני והקמת מדינת ישראל , התשמ " ה , עמ ' © . 48 משרד החינוך והתרבות , האגף לתכניות לימודים , ירושלים . עמ ' , 241 מסמך 6 ד : שמואל איזנשטדט ) עורך , ) יחיאל צ ' לינוב , , 1937 " ציון ואפריקה , " עמ ' © . 232 משפחת ד " ר יחיאל צ ' לינוב . עמ ' , 241 מסמך 6 ה : מתוך מכתבו של ריינס אל הרצל , 9 . 12 . 1903–מ מצוטט על פי היימן , אוגנדה , ב , עמ ' . 180 מתוך : יעקב צור , בין אורתודוקסיה לציונות - הציונות הדתית ומתנגדיה ) גרמניה , 2001 , ) 1914-1896 עמ ' © . 209 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן . עמ ' , 242 כדאי לדעת : על פי : רחל ארבל ) עורכת , ) כחול לבן בצבעים , , 1996 עמ ' © . 122 -120 בית התפוצות על שם נחום גולדמן , תל אביב , בשיתוף עם הוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' , 248 מסמך : 1 שלמה צמח , סיפור חיי , ) כפי שנרשם בידי עדה צמח , 1983 , ) עמ ' . 32 -31 הוצאת דביר , אור יהודה . © הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ ' , 249 מסמך : 2 דוד בן-גוריון , איגרות , א , , 1972 , 1919-1904 עמ ' © . 75 הוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' , 250 מסמך : 3 א " ד גורדון ; שמואל הוגו ברגמן ואל . שוחט ) עורכים , ) האומה והעבודה , , 1952 עמ ' © . 128 -127 כל הזכויות שמורות להוצאת הספרייה הציונית , ירושלים . עמ ' , 252 מסמך 4 א : יומן , מחברות בכתובים , ארכיון קיבוץ כנרת . עמ ' , 252 מסמך 4 ב : מוקי צור , תאיר זבולון וחנינא פורת ) עורכים , ) כאן על פני האדמה , , 1981 עמ ' © . 100 הוצאת הקיבוץ המאוחד , בני ברק . עמ ' , 257 מסמך : 5 ירוחם קליבנוב , ארכיון העבודה , , 108 IV תיק . 11 עמ ' , 261 מסמך : 6 קובץ השומר , תל אביב , תרצ " ו , עמ ' . 35 עמ ' , 263 מסמך : 7 עקיבא אריה וייס , ראשיתה של תל אביב , , 1957 עמ ' © . 85 -84 עיינות , תל אביב . עמ ' , 265 מסמך : 8 האחדות , 36 ) סיוון תרע " ג , ) עמ ' . 22 עמ ' : 268 " על השירים ועל השרים : " נתן שחר , " השיר הארצישראלי – התהוותו , צמיחתו והתפתחותו בשנים , " 1949 -1882 בתוך : משה ליסק ) עורך , ) תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה , חלק ראשון , זהר שביט ) עורכת ומחברת , ) בנייתה של תרבות עברית בארץ-ישראל , , 1980 עמ ' © . 496 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים , מוסד ביאליק , ירושלים . עמ ' : 269 " השירה בימי העלייה הראשונה : " אליהו הכהן , " הוי המקוננים , הוי המתאוננים ! – על שירי-זמר מימי העלייה השנייה בגנות ה ' קיטור , "' בתוך : מרדכי נאור ) עורך , ) העלייה השנייה , 1984 , 1914 -1903 - עמ ' © . 214 סדרת עידן , מרכז רחל ינאית בן-צבי ללימודי ירושלים , ירושלים . עמ ' : 269 " מושבות בוחרות המנון : " אליהו הכהן , " שירת המושבות , " בתוך : עת-מול – עתון לתולדות ארץ-ישראל ועם ישראל , כרך ג , גיליון , ) 17 ( 3 ינואר , 1978 עמ ' © . 19 מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל והמזרח , ירושלים . יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית , ירושלים . עמ ' : 269 " השירה בימי העלייה השנייה : " נתן שחר , " השיר הארצישראלי – התהוותו , צמיחתו והתפתחותו בשנים , " 1949 -1882 בתוך : משה ליסק ) עורך , ) תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל מאז העלייה הראשונה , חלק ראשון , זהר שביט ) עורכת ומחברת , ) בנייתה של תרבות עברית בארץ-ישראל , , 1980 עמ ' © . 501 האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים , מוסד ביאליק , ירושלים . עמ ' : 270 " רוקדים ושרים : " ברכה חבס ) עורכת , ) ספר העלייה השנייה , תש " ז , עמ ' © . 367 הוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' : 270 " שירונים עבריים : " נתן שחר , " תפקידו החברתי של הזמר העברי בתקופת העליות הראשונות , " בתוך : דני יעקובי ) עורך , ) בינוי אומה , , 2000 עמ ' © . 83 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים ע " ש י " ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים . עמ ' : 270 " שירה וחינוך עברי : " יהואש הירשברג , " חיי המוסיקה ביישוב בתקופה העות ' מאנית ובראשית תקופת המנדט , " בתוך : דני יעקובי ) עורך , ) בינוי אומה , , 2000 עמ ' © . 78 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים ע " ש י " ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים . עמ ' , 272 שיר : אברהם ברוידס , " עלי גבעה © . " הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ ' , 272 שיר : ישראל דושמן , " ניצנים © . " הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ ' , 272 שיר : לוין קיפניס , " מי יבנה © . " הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ ' , 282 מסמך : 2 ברברה טוכמן , תרגום : שולמית הראבן , אוגוסט , 1996 , 1914 עמ ' © . 88 , 74 משרד הבטחון - ההוצאה לאור , תל אביב . © הזכויות שמורות למתרגמת ולאקו " ם . עמ ' , 283 מסמך : 3 אריך מריה רמרק , תרגום : צבי ארד , במערב אין כל חדש , , 1982 עמ ' © . 68 זמורה , ביתן – מוציאים לאור , אור יהודה . עמ ' , 292 מסמך : 4 פול ג ' ונסון , תרגום : מרדכי ברקאי , היסטוריה של הזמן המודרני 1917-מ עד שנות , 1990 כרך ראשון , עמ ' © . 20 -19 זכויות התרגום העברי שמורות לדביר , הוצאה לאור , אור יהודה . עמ ' , 294 מסמך : 5 שאול אש , תעודות נבחרות על צמיחת הנאציזם וטיבה של האנטישמיות הנאצית , מקורות לשיעור - ותרגיל , תשכ " ו , עמ ' © . 87 הפקולטה למדעי הרוח – המכון ליהדות זמננו , האוניברסיטה העברית , ירושלים . עמ ' , 299 מסמך : 1 נפתלי ארבל ) עורך , ) התקופות הגדולות בהיסטוריה של ארץ-ישראל , , 1980 כרך – 4 ארץ על סף חורבן , עמ ' © . 79 כל הזכויות שמורות להוצאת רביבים - יהודה שיף . עמ ' , 301 מסמך : 2 גרשון גרא , בית בתל-אביב , , 1987 עמ ' © . 164 -163 משרד הבטחון - ההוצאה לאור , תל אביב . עמ ' , 302 מסמך : 3 דוד בן-גוריון , זכרונות , , 1971 עמ ' © . 69 -68 הוצאת ספרים עם עובד , תל אביב והמכון למורשת בן-גוריון , ארכיון בן-גוריון , שדה בוקר . השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בספר זה . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו - נתקנן במהדורה הבאה . correction in future editions . Every effort has been made to locate and credit all copyright holders . In case of omission or mistake please contact the publisher for

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר