עמוד:192

עמ ' , 139 מסמך : 1 ולדימיר איליץ ' לנין ; י . רונקין , ד . הנגבי ) עורכים , ) תרגום : ח . ש . בן-אברם , כתבים נבחרים , , 1952 כרך ה : האימפריאליזם – השלב העליון של הקאפיטליזם , עמ ' © . 67-66 כל זכויות המהדורה העברית שמורות לספרית פועלים , בני ברק . עמ ' , 141 מסמך : 2 רודיארד קיפלינג , " משא האדם הלבן , " בתוך : נעמי חזן , נורית השמשוני-יפה , אלה קרן , צמיחת המדינות החדשות באפריקה - קולוניאליזם ודה-קולוניזציה באפריקה , , 2002 יחידה , 2 עמ ' . 42-41 באדיבות © האוניברסיטה הפתוחה . תורגם על ידי האוניברסיטה הפתוחה בישראל . מתרגם : עדו אברבאיה . Permission of A . P Watt Ltd . on behalf of The National Trust for Places of Historical Interest or Natural Beauty , London . עמ ' , 143 מסמך 3 א : מיכאל זיו , שמואל אטינגר , יעקב מ . לנדאו , דברי הימים , תשכ " ג , כרך ד , תולדות זמננו , חלק א , עמ ' © . 43 הוצאת ספרים יובל , חיפה . עמ ' , 147 מסמך : 4 מיכאל הנדל ) ליקט וערך , ) מקורות ללימוד ההסטוריה הישראלית והכללית , , 2000 -1965 כרך חמישי , עמ ' © . 164 הוצאת ספרים יבנה , תל אביב . עמ ' , 150 מסמך : 5 נעמי חזן , נורית השמשוני-יפה , אלה קרן , צמיחת המדינות החדשות באפריקה –קולוניאליזם ודה-קולוניזציה באפריקה , , 2002 יחידה , 2 עמ ' . 64 באדיבות © האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב . עמ ' , 155 מסמך : 1 עבד אל-רחמאן אל-ג ' ברתי , עג ' אאב אל את ' אר פי אל-תראג ' ם ואל-אח ' באר . קאהיר , 1298 ) הג ' רה , ) 1880-1879 – כרך ג , עמ ' . 5-4 תרגום מתוך : חגי ארליך , מבוא להיסטוריה של המזרח התיכון בעת החדשה , , 1987 חטיבה א , יחידה , 2 עמ ' © . 99 האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב . עמ ' , 163 מסמך 2 א : שמעון שמיר , תולדות הערבים במזרח-התיכון בעת החדשה , , 1983 עמ ' © . 69 רשפים , הוצאת ספרים , תל אביב . עמ ' , 163 מסמך 2 ב : שמעון שמיר , תולדות הערבים במזרח-התיכון בעת החדשה , , 1983 עמ ' © . 107 רשפים , הוצאת ספרים , תל אביב . עמ ' , 165 מסמך : 3 שמעון שמיר , תולדות הערבים במזרח-התיכון בעת החדשה , , 1983 עמ ' © . 154 רשפים , הוצאת ספרים , תל אביב . עמ ' , 169 מסמך : 4 עמנואל סיון , " שנאת-יהודים באלג ' יריה כתולדה של מצב קולוניאלי , " פעמים , חוברת , 1 עמ ' © . 106 המרכז לחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית , ירושלים . עמ ' , 178 מסמך : 1 מרדכי אליאב , ארץ-ישראל ויישובה במאה הי " ט , , 1978 , 1917-1777 עמ ' © . 102-101 כל הזכויות שמורות בכל השפות לבית הוצאה כתר , ירושלים . עמ ' , 181 מסמך : 2 הפועל הצעיר , טבת התרס " ח , עמ ' © . 14 הוצאת הפועל הצעיר , תל אביב . מפלגת הפועלים העבריים בארץ ישראל . עמ ' , 182 טבלת נתונים : יהושע בן-אריה , " גידול הקהילה היהודית בירושלים , " בתוך : יהודה בן-פורת , בן-ציון יהושע , אהרן קידר ) עורכים , ) פרקים בתולדות הישוב היהודי בירושלים , תשל " ג , עמ ' © . 108 הוצאת יד יצחק בן-צבי , המחלקה לפעולות חינוך והדרכה , ירושלים . עמ ' , 183 כדאי לדעת : נתן אפרתי , משפחת אלישר בתוככי ירושלים , , 1975 עמ ' © . 142-141 האוניברסיטה העברית , ירושלים והוצאת ראובן מס , ירושלים . עמ ' , 189 מסמך : 3 ג . קרסל , אם המושבות פתח-תקוה - תרל " ח-תשי " ג , 1953-1878 תשי " ג , עמ ' © . 17 הוצאת עירית פתח תקוה . עמ ' , 190 מסמך : 4 ג . קרסל , אם המושבות פתח-תקוה - תרל " ח-תשי " ג , 1953-1878 תשי " ג , עמ ' © . 52 הוצאת עירית פתח תקוה . עמ ' , 192 מסמך : 5 שלמה רוזנר , מקוה ישראל , © . 1970 משרד החינוך והתרבות / שירות הפרסומים , בשיתוף עם הוועדה לחגיגות מאה שנה למקוה ישראל . עמ ' , 195 מסמך : 6 צבי שטאל , תולדות התחבורה הציבורית בארץ-ישראל בראי כרטיסי נסיעה , , 1995 עמ ' . 25 הוצאת ירון גולן , תל אביב . © כל הזכויות שמורות למחבר בלבד . עמ ' , 199 " התיעוש והישגיו מקלים על המסע : " נתן שור , ספר הנוסעים לארץ ישראל במאה הי " ט , , 1988 עמ ' © . 33 בית הוצאה כתר , ירושלים . עמ ' , 199 " הרומטיקה דוחפת למסעות במזרח : " נתן שור , ספר הנוסעים לארץ ישראל במאה הי " ט , , 1988 עמ ' © . 13 בית הוצאה כתר , ירושלים . עמ ' , 200 " פרנסואה רנה דה-שאטובריאן , : " 1806 פרנסואה רנה דה-שאטובריאן , תרגום : אהרן אמיר , בתוך : יעקב שביט ) עורך , ) נפלאות ארץ-הקודש – מבחר סיפורי מסע והרפתקאות בארץ-ישראל במאה הי " ט ובראשית המאה העשרים , , 1981 עמ ' © . 176-175 בית הוצאה כתר , ירושלים . © הזכויות שמורות למתרגם ולאקו " ם . עמ ' , 201 " הנרי בייקר טריסטראם , : " 1863 הנרי בייקר טריסטראם , תרגום : חיים בן-עמרם , מסע בארץ-ישראל לחקר חיי הארץ וטבעה , , 1975 עמ ' © . 130 -129 מוסד ביאליק , ירושלים . עמ ' , 201 " מרק טוויין , : " 1867 מרק טוויין , תרגום : ארנון בן נחום , מסע תענוגות לארץ הקודש , , 1972 עמ ' © . 123 -122 הוצאת בית א . לבינסון , תל אביב והוצאת אריאל , ירושלים . © הזכויות שמורות למתרגם ולאקו " ם . עמ ' , 202 " יוהן לודוויג בורקהרדט מבקר בטבריה , : " 1812 מתוך : אריאל , כתב עת לידיעת ארץ- ישראל , שנה שמינית , חוברת , 47 אוקטובר , 1986 תשרי תשמ " ז , עמ ' © . 14 , 12 כל הזכויות שמורות להוצאת אריאל , ירושלים . עמ ' , 203 " הרוזנת דה גספרין מבקרת בעמק יזרעאל , : " 1848 נתן שור , ספר הנוסעים לארץ ישראל במאה הי " ט , , 1988 עמ ' © . 170 בית הוצאה כתר , ירושלים . עמ ' , 203 " ויליאם תקרי מתרשם מבילוי הפנאי של תושבי יפו , : " 1846 ויליאם תקרי , תרגום : יגאל חיימוביץ , בתוך : יעקב שביט ) עורך , ) נפלאות ארץהקודש – מבחר סיפורי מסע והרפתקאות בארץ-ישראל במאה הי " ט ובראשית המאה העשרים , , 1981 עמ ' © . 149 בית הוצאה כתר , ירושלים . עמ ' , 203 " טריסטראם מבקר במצדה , : " 1863 הנרי בייקר טריסטראם , תרגום : חיים בן-עמרם , מסע בארץ-ישראל לחקר חיי הארץ וטבעה , , 1975 עמ ' © . 235 , 229 מוסד ביאליק , ירושלים . עמ ' , 204 " פייר לוטי מבקר בחברון , : " 1895 פייר לוטי , תרגום : אהרן אמיר , " נופים מלאנכוליים וקסם המזרח , " בתוך : יעקב שביט ) עורך , ) נפלאות ארץהקודש – מבחר סיפורי מסע והרפתקאות בארץ-ישראל במאה הי " ט ובראשית המאה העשרים , , 1981 עמ ' © . 217 בית הוצאה כתר , ירושלים . © הזכויות שמורות למתרגם ולאקו " ם . עמ ' , 204 " טריסטראם מתארח אצל הבדווים במדבר יהודה , : " 1864 הנרי בייקר טריסטראם , תרגום : חיים בן-עמרם , מסע בארץ-ישראל לחקר חיי הארץ וטבעה , , 1975 עמ ' © . 199 -198 מוסד ביאליק , ירושלים . עמ ' , 211 מסמך : 1 שלמה אבינרי , הרעיון הציוני לגוניו , , 1985 עמ ' © . 68-67 , 64 , 56-55 הוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' , 217 מסמך : 3 משה ברסלבסקי , תנועת הפועלים הארץ-ישראלית , , 1955 כרך ראשון , עמ ' © . 295 -293 הוצאת הקיבוץ המאוחד , בני ברק . עמ ' , 218 מסמך : 4 חיים חיסין , " יומן ומכתבים , " 1882 – קיבצה מקורות , תרגמה וערכה : שולמית לסקוב , מרשומות אחד הביל " ויים , , 1990 עמ ' © . 68-66 הוצאת יד יצחק בן-צבי , ירושלים . עמ ' , 222 כדאי לדעת : תיאודור הרצל , נוסח עברי : יוסף ונקרט , עניין-היהודים , כרך ב , אוקטובר - 1898 אפריל , 1902 עמ ' © . 52 -51 מוסד ביאליק , ירושלים והוצאת הספרייה הציונית , ירושלים . עמ ' , 225 מסמך : 6 איתמר בן-אב " י , עם שחר עצמאותנו , , 1961 עמ ' © . 17 הוועד הציבורי להוצאת כתבי איתמר בן-אב " י . עמ ' , 226 מסמך : 7 ראובן סיוון , אליעזר בן-יהודה ותחיית הדיבור העברי , בתוך : לשוננו לעם , מחזור כ " ד , קונטרס ג-ד ) רלג-רלד , ) תשל " ג , עמ ' © . 102 הוצאת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית , ירושלים . עמ ' , 227 מסמך 8 ב : שולמית לסקוב , קודם לכל - מסיפורי ראשונים , , 1986 עמ ' © . 159 משרד הבטחון – ההוצאה לאור , תל אביב . עמ ' , 231 מסמך : 1 תיאודור הרצל , תרגום : מרדכי יואלי , מדינת-היהודים - נסיון של פתרון מודרני לשאלת-היהודים , , 1978 עמ ' © . 18 -17 כל הזכויות שמורות להוצאת הספרייה הציונית , ירושלים . עמ ' , 234 מסמך : 2 יצחק מאור , התנועה הציונית ברוסיה - מראשיתה ועד ימינו , , 1986 עמ ' © . 142 כל הזכויות שמורות להוצאת הספרייה הציונית , ירושלים . עמ ' , 235 מסמך : 3 יעקב צור , בין אורתודוקסיה לציונות -הציונות הדתית ומתנגדיה ) גרמניה , 2001 , ) 1914-1896 עמ ' © . 126 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר