עמוד:191

מסמכים , קטעים ושירים עמ ' , 12-11 מסמך : 1 וולטר גראב ) עורך , ) מקורות למהפכה הצרפתית , , 1979 עמ ' © . 49-46 הוצאת הדר בשיתוף עם אוניברסיטת תל אביב . עמ ' , 19 מסמך : 2 יצחק שפירא , דברי ימי העמים בעת החדישה , ספר ב , עמ ' © . 165 הוצאת ספרים יבנה , תל אביב . עמ ' , 20 מסמך : 3 מיכאל הנדל ) ליקט וערך , ) מקורות ללימוד ההסטוריה הישראלית והכללית , , 2000-1965 כרך רביעי , עמ ' © . 222 הוצאת ספרים יבנה , תל אביב . עמ ' , 22 מסמך : 4 מיכאל הנדל ) ליקט וערך , ) מקורות ללימוד ההסטוריה הישראלית והכללית , , 2000-1965 כרך רביעי , עמ ' © . 235 הוצאת ספרים יבנה , תל אביב . עמ ' , 23 מסמך : 5 ג " מ טרווליין , תרגום : ארנון בן-נחום , גריבלדי ו " מסע האלף , 1969 , " עמ ' © . 89 משרד הבטחון – ההוצאה לאור , תל אביב . עמ ' , 24 מסמך : 6 אדמונדו דה-אמיצ ' יס , תרגום : מרים שוסטרמן-פדובאנו , הלב , , 1991 עמ ' © . 105 מחברות לספרות , זמורה , אור יהודה . עמ ' , 32 תרשים : 1 על פי : גיורא קולקה ) עורך , ) עידן המהפכות , , 1982 יחידות , 11-10 כריסטופר הרווי , המהפכה התעשייתית , עמ ' © . 67 באדיבות האוניברסיטה הפתוחה , תל אביב . עמ ' , 32 תרשים : 2 על פי : פרץ מרחב , תולדות תנועת הפועלים הבינלאומית -מאביב העמים עד טבח העמים , 1954 , ) 1918-1848 ( עמ ' © . 98 ספרית פועלים , בני ברק . עמ ' , 34 מסמך : 1 יצחק שפירא , דברי ימי העמים בעת החדישה , ספר ב , צמיחת המשטר החדש , ) 1870-1815 ( עמ ' © . 193 הוצאת ספרים יבנה , תל אביב . עמ ' , 35 מסמך : 2 מיכאל הנדל ) ליקט וערך , ) מקורות ללימוד ההסטוריה הישראלית והכללית , , 2000-1965 עמ ' © . 230-229 הוצאת ספרים יבנה , תל אביב . עמ ' , 36 מסמך : 3 פרץ מרחב , תולדות תנועת הפועלים הבינלאומית -מאביב העמים עד טבח העמים , 1954 , ) 1918-1848 ( עמ ' © . 100 ספרית פועלים , בני ברק . עמ ' , 37 מסמך : 4 אלקסיס דה-טוקוויל , נסיעות באנגליה ובאירלנד , מתורגם מן המהדורה האנגלית : 1958 , translated by George Lawrence and K . P . Mayer , edited by J . P . Mayer , pp . 106-107 . © Faber and Faber Ltd ., London . Alexis De Tocqueville , Journeys to England and Ireland , עמ ' , 41 מסמך : 5 הנרי וסרמן , " אך גרמניה היכן היא – "? גרמניה : 1830-1770 מאומת תרבות לתרבות לאומית , 2001 , עמ ' . 2001 © . 130 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה , תל אביב . באדיבות האוניברסיטה הפתוחה . עמ ' , 43 מסמך : 6 יצחק שפירא , דברי ימי העמים בעת החדישה , ספר ב , צמיחת המשטר החדש , ) 1870-1815 ( עמ ' © . 250 הוצאת ספרים יבנה , תל אביב . עמ ' , 45 מסמך : 7 גדעון פרוידנברג , רוברט אואן - מחנך העם , , 1970 עמ ' © . 302 , 300 , 276 , 274 הוצאת דביר , אור יהודה . עמ ' , 47 מסמך : 8 אהרון שי ושלמה בן-עמי ) עורכים , ) מקונגרס וינה לשורשי מלחמת העולם הראשונה - מקורות נבחרים , עמ ' © . 60 -53 דיונון הוצאה לאור , החוג להיסטוריה , אוניברסיטת תל אביב , תל אביב . עמ ' , 48 מסמך : 9 " האינטרנציונל , " תרגום : אברהם שלונסקי . © הזכויות שמורות למתרגם ולאקו " ם . עמ ' : 52 " על ילדים המקבצים נדבות , " ג ' ונתן סוויפט , תרגום : יצחק קומם ומשה זינגר , " הצעה צנועה , " בתוך : מבחר כתבים , , 1993 עמ ' © . 14 הוצאת כרמל , ירושלים . עמ ' 53 מימין : " על הילדים העובדים במכרה פחם , " הקטור מלו , תרגום : י . ח . רבניצקי , באין משפחה , , 1955 כרך שני , עמ ' © . 57-56 חברת " אמנות " בע " מ , תל אביב . עמ ' 53 משמאל : " זעקת הילדים , " אליזבת בארט בראונינג , תרגום : רוני שטיין-אמיר . © הזכויות שמורות למתרגמת . עמ ' : 54 " על ילדים העובדים בחנות , " צ ' רלז דיקנס , תרגום : מ . הרפז , דויד קופרפילד , , 1961 עמ ' © . 93 , 91 , 89 , 88 הוצאת ניב , תל אביב . עמ ' : 55 " על ילדים מנקי ארובות , " צ ' רלס קינגסלי , תרגום : אוריאל אופק , ילדי המים , עמ ' © . 7 הוצאת עופרים , כפר מונש . © הזכויות שמורות למתרגם ולאקו " ם . עמ ' : 56 " מנקה הארובות , " ויליאם בלייק , תרגום : רוני שטיין-אמיר . © הזכויות שמורות למתרגמת . עמ ' , 57 תרשים על פי : דייויד תומסון , תרגום : אריה חשביה , אירופה מאז נפוליאון , , 1984 כרך א , עמ ' © . 108 כל הזכויות בעברית לזמורה , ביתן – מוציאים לאור , אור יהודה . עמ ' , 66 מסמך : 1 מיכאל הנדל ) ליקט וערך , ) מקורות ללימוד ההסטוריה הישראלית והכללית , , 2000 -1965 כרך רביעי , עמ ' © . 284 הוצאת ספרים יבנה , תל אביב . עמ ' , 71 מסמך : 2 סטפאן צוויג , תרגום : צבי ארד , העולם של אתמול - זכרונות של בן אירופה , , 1982 עמ ' © . 149 -148 , 15 זמורה , ביתן – מוציאים לאור , אור יהודה . עמ ' , 79 מסמך : 1 שמואל אטינגר ) עורך , ) מעמדם החוקי של היהודים באירופה -מקורות , , 1963 עמ ' © . 20 הפקולטה למדעי הרוח , האוניברסיטה העברית , ירושלים . עמ ' , 82 מסמך : 2 מיכאל מאיר , צמיחת היהודי המודרני , , 1990 עמ ' © . 100 הוצאת כרמל , ירושלים . עמ ' , 84 מסמך 3 מימין : מיכאל מאיר ) עורך , ) תולדות יהודי גרמניה בעת החדשה , , 2000 כרך ב , עמ ' © . 225 מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , ירושלים . עמ ' , 84 מסמך 3 משמאל : משה ה . גראופה , היהדות המודרנית בהתהוותה , , 1990 עמ ' © . 213 הוצאת שוקן , ירושלים ותל אביב . עמ ' , 87 מסמך : 4 יעקב טורי , קווים לחקר כניסת היהודים לחיים האזרחיים בגרמניה , , 1972 עמ ' © . 81 המרכז לחקר התפוצות ע " ש גולדשטיין-גורן , בית הספר למדעי היהדות , אוניברסיטת תל אביב , תל אביב . עמ ' , 90 מסמך : 5 אביתר פריזל ואוטו-דב קולקה , מקורות לתולדות עם ישראל בעת החדשה , תשמ " ב , עמ ' © . 214-213 הוצאת אקדמון , ירושלים . עמ ' , 94 מסמך : 6 משה מעוז , " הרקע לעלילת דמשק , " פעמים , חוברת , 20 תשמ " ד , 1984 - עמ ' © . 36-35 המרכז לחקר תולדות ארץ ישראל ויישובה של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית , ירושלים . עמ ' , 95 מקור לנתונים : אהרן רודריג , חינוך , חברה והיסטוריה , " כל ישראל חברים " ויהודי אגן הים התיכון , 1991 , 1929-1860 עמ ' © . 33 יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים . מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל והמזרח , ירושלים . עמ ' , 96 מסמך : 7 אהרן רודריג , חינוך , חברה והיסטוריה , " כל ישראל חברים " ויהודי אגן הים התיכון , 1991 , 1929-1860 עמ ' © . 28 יד יצחק בןצבי והאוניברסיטה העברית בירושלים . מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל והמזרח , ירושלים . עמ ' , 99 מסמך : 1 שלום עליכם , תרגום : אריה אהרוני , כתבים , מן היריד - קורות חיים , , 1992 עמ ' © . 14 -13 ספרית פועלים , בני ברק ומשכל , ספרי ידיעות אחרונות וספרי חמד , תל אביב . © הזכויות שמורות למתרגם ולאקו " ם . עמ ' , 102 מסמך 2 א : אלכסנדר הרצן , תרגום : צבי ארד , ימי ומחשבותי , , 1993 עמ ' © . 151 זכויות התרגום העברי שמורות לדביר , הוצאה לאור , אור יהודה . עמ ' , 102 מסמך 2 ב : עדינה אופק , " פרשת הקנטוניסטים : שרידי זיכרון קולקטיבי בראי הספרות , " בתוך : צפורה מגן ) עורכת , ) דפים למחקר בספרות , תשנ " ח , עמ ' © . 163 הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה , חיפה . עמ ' , 104 מסמך : 3 מיכאל סטניסלבסקי , " התחלותיה של ההשכלה ברוסיה , " בתוך : עמנואל אטקס ) עורך , ) הדת והחיים , , 1993 עמ ' © . 157-156 מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , ירושלים . עמ ' , 105 מסמך : 4 יצחק אייזיק קובנר , ספר המצרף , , 1998 עמ ' © . 173-172 מוסד ביאליק , ירושלים . עמ ' , 106 תרשים : 1 עמנואל אטקס ) עורך , ) הדת והחיים , , 1993 עמ ' © . 287 מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , ירושלים . עמ ' , 110-109 מסמך : 6 יצחק אייזיק קובנר , ספר המצרף , , 1998 עמ ' © . 231-230 מוסד ביאליק , ירושלים . עמ ' , 116 מסמך : 1 אוטו-דב קולקה , האנטישמיות באירופה בשנים , 1914-1848 מבחר מקורות , תשל " ז , עמ ' , 58 הפקולטה למדעי הרוח – החוג להיסטוריה של עם ישראל , האוניברסיטה העברית , ירושלים . © אוטו-דב קולקה . עמ ' , 118 מסמך : 2 ריכרד וואגנר , תרגום : א . כרמל , היהדות במוסיקה , ) 1850 ( השוואת הטקסט למהדורת , 1869 תשל " ג , עמ ' © . 18 , 16 , 12 האוניברסיטה העברית , החוג להיסטוריה של עם ישראל בשיתוף עם יד ושם , ירושלים . עמ ' , 119 מסמך : 3 אוטו-דב קולקה , האנטישמיות באירופה בשנים , 1914-1848 מבחר מקורות , תשל " ז , עמ ' , 54 הפקולטה למדעי הרוח – החוג להיסטוריה של עם ישראל , האוניברסיטה העברית , ירושלים . © אוטו-דב קולקה . עמ ' , 120 מסמך : 4 ז ' אן דניס ברדן , תרגום : מרדכי שניאורסון , פרשת דרייפוס , , 1992 עמ ' © . 23-22 הוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' , 122 מסמך : 5 ז ' אן דניס ברדן , תרגום : מרדכי שניאורסון , פרשת דרייפוס , , 1992 עמ ' © . 323-322 הוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' , 124 מסמך : 6 ישראל ברטל , מקורות ל " סופות בנגב " תרמ " א-תרמ " ב , תש " ל , עמ ' © . 10-8 האוניברסיטה העברית , ירושלים . עמ ' , 126 מסמך : 7 מפי : יוסף אהרון זלצר , נרשם בידי חיים נחמן ביאליק , בתוך : ישראל היילפרין , ספר הגבורה , , 1941 חלק ג – תנועת ההגנה-העצמית מראשית ימי הציונות והסוציאליזם היהודי ועד מלחמת-העולם הראשונה , עמ ' © . 8 הוצאת ספרים עם עובד , תל אביב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר