עמוד:186

המאבק על הדרך לירושלים המשימה : הכנת עיתון מימי " מבצע נחשון " בחרו את מערכת העיתון ואת העורך , קיבעו את מדוריו והתארגנו בצוותים להכנת הכתבות בחרו שם לעיתון כפעילות מקדימה לביצוע המשימה : חיקרו את התקופה שקדמה ל " מבצע נחשון " באמצעות המידע המצוי באתר © פעילויות ( 3 , 2 , 1 לחקירת " מבצע נחשון " - אפריל : 1948 חישבו על ההיבט הצבאי והמדיני של המבצע עיינו במסמכים , בעדויות ובמחקרים מחודש אפריל המצויים באתר תוכלו לארגן את הפעילות המקדימה בשלושה נושאי משנה : חשיבות השליטה על הדרך אופן השליטה על הדרך © דצמבר - ' 47 פברואר ( ' 48 השיירות הגדולות 11111 חשיבות חשיבות חשיבות חשיבות חשיבות השליטה השליטה השליטה השליטה השליטה על על על על על הדרך הדרך הדרך הדרך הדרך לירושלים לירושלים לירושלים לירושלים לירושלים מתוך מסך הפתיחה של האתר בחרו במחקרים קיראו מתוך מאמרו של ההיסטוריון מוטי גולני את הקטע הראשון " המלחמה אל העיר והמלחמה על העיר " - חישבו : איזו מסקנה עולה מן הקטע לגבי חשיבות השליטה של היהודים על הדרך לעיר / הכינו סיסמאות וכרזות המסבירות את חשיבות השליטה על הדרך לירושלים - תוכלו לפרסם את הסיסמאות בקבוצת הדיון שבאתר או בכיתה - תוכלו להגיב על סיסמאות של אחרים ולשפר ולשנות את הסיסמאות שלכם בעזרת הערות של אחרים 2 2 2 2 2 אופן אופן אופן אופן אופן השליטה השליטה השליטה השליטה השליטה על על על על על הדרך הדרך הדרך הדרך הדרך © דצמבר - ' 47 פברואר ( ' 48 מתוך מסך הפתיחה בחרו במסמכים א לחצו על דצמבר עיינו במסמכים : " הוראות לתכנון הבטחת התחבורה " " מתוך פנקס הרשימות של זלמן אמיתי " ב לחצו על ינואר עיינו במסמך : " מיומן הפעולות של גדוד 'שער " 'הגיא - עירכו לעצמכם רשימה של פעולות שתוכננו כדי להבטיח את השליטה על הדרך לירושלים - בידקו : כיצד התבצעה הבטחת השליטה על הדרך / מתוך מסך הפתיחה בחרו בעדויות לחצו על דצמבר ואחר כך על ינואר עיינו בעדויות - בידקו : האם יש התאמה בין המידע המצוי במסמכים לבין המידע העולה מן העדויות / איזה מידע נוסף מופיע בעדויות / מתוך מסך הפתיחה בחרו בתמונות לחצו על דצמבר ואחר כך על פברואר עיינו בתמונות - בידקו : האם יש התאמה בין המידע המצוי במסמכים והעולה מן העדויות לבין המידע העולה מן התמונות / איזה מידע נוסף מופיע בתמונות / מתוך מסך הפתיחה בחרו במחקרים - בידקו כיצד מנתח ההיסטוריון את המצב בחודשים דצמבר , ינואר ופברואר 3 3 3 3 3 השיירות השיירות השיירות השיירות השיירות הגדולות הגדולות הגדולות הגדולות הגדולות מתוך מסך הפתיחה בחרו במסמכים לחצו על מרס ואחר כך על אפריל עיינו במסמכים - שימו לב : מתוך המידע עולה , כי בחודש מרס גובשה אסטרטגיה חדשה ולפיה יש להפעיל שיירות גדולות בקבוצות - גבשו את דעתכם בשאלה : מה הייתה מידת הצלחתן של השיירות הגדולות / - תוכלו להציג את דעותיכם בקבוצת הדיון שבאתר או בקבוצות דיון בכיתה - הגיבו לדעות של קבוצות אחרות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר