עמוד:184

. 1 לפניכם שתי קבוצות של מושגים ואירועים הקשורים במאבק להקמת מדינת ישראל . קבוצה א : הקמת צה " ל ; כיבוש יישובים ערביים ; " מבצע נחשון ;" ההכרזה על הקמת המדינה ; מצב הפליטים היהודים לאחר מלחמת העולם השנייה ; העברת שאלת א " י להכרעת האו " ם . קבוצה ב : יציאתם של ערביי הארץ והפיכתם לפליטים ; ראשיתה של מלחמת העצמאות ; פלישת צבאות ערב לישראל ; פירוק המחתרות ; קביעת גבולותיה של מדינת ישראל . א . התאימו בין המושגים והאירועים בשתי הקבוצות . ב . בחרו שני צירופים של מושגים ואירועים והסבירו את הקשר ביניהם . ג . בחרו שני צירופים בעלי משמעות מיוחדת בתהליך הקמתה או עיצובה של המדינה . נמקו את בחירתכם . . 2 לפניכם רשימת אירועים הקשורים במאבק להקמת מדינת ישראל : פלישת צבאות ערב למדינת ישראל ; הקמת " תנועת המרי העברי ;" כניעת גוש עציון ; פרשת " אקסודוס ;" החלטת האו " ם על החלוקה ; הסכמי שביתת הנשק ; ירושלים במצור ; הקמת צה " ל . א . סדרו את האירועים על פי סדר התרחשותם . ב . בחרו ארבעה אירועים ותארו אותם . ג . הסבירו את תרומתם של האירועים שבחרתם להקמתה או לעיצובה של המדינה . . 3 מלחמת העצמאות מכונה בשמות שונים המבטאים נקודות מבט שונות על המלחמה : מלחמת העצמאות , מלחמת תש " ח , מלחמת השחרור , מלחמת הקוממיות ואל נכבה . א . הסבירו את משמעות השמות . תוכלו להיעזר במקורות מידע . ב . הסבירו את נקודות המבט השונות שהובילו להענקת השמות הללו . ג . הכינו כרזה להמחשת אחד מן השמות של המלחמה . . 4 למלחמת העצמאות שני שלבים עיקריים : שלב ראשון - מהחלטת החלוקה של האו " ם ועד הכרזת העצמאות ושלב שני - מהכרזת העצמאות ועד חתימת הסכמי שביתת הנשק . א . תארו שלושה אירועים מרכזיים בכל אחד משלבי המלחמה . הסבירו מדוע בחרתם באירועים הללו . ב . הסבירו כיצד שינתה ההכרזה על הקמת המדינה את מהלך המלחמה . ג . ציינו את ההבדלים בין שני שלבי המלחמה בנושאים הבאים : הכוחות הלוחמים , החלטות מדיניות והחלטות צבאיות . . 5 מלחמת העצמאות כוללת מספר מבצעים צבאיים מרכזיים . א . בחרו באחד מהמבצעים ונסחו שאלות לחקירת מבצע זה מנקודת מבט המעניינת אתכם . ב . היעזרו במקורות מידע וחפשו תשובות לשאלותיכם . ג . הציגו את המבצע בפני הכיתה בדרך שתבחרו ( הרצאה , שיקופיות , מצגת . ( 'וכו . 6 למלחמת העצמאות ניתן ביטוי בספרות ובאמנות ( שירה , סיפורת , מחזאות , קולנוע , ציור ופיסול . ( א . בחרו אחד מן התחומים , ואחד מן היוצרים שביצירתו ניתן ייצוג למלחמת העצמאות . הסבירו את בחירתכם . ב . הציגו לפני הכיתה יוצר אחד ויצירתו , הנוגעת למלחמת העצמאות . הסבירו כיצד מתייחס היוצר למלחמת העצמאות . תארו את תרומתה של היצירה שבחרתם בה להבנת מלחמת העצמאות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר