עמוד:170

מסמך מסמך מסמך מסמך מסמך ::::: 1 111 1 דברי בן גוריון על תוכנית החלוקה , 3 בדצמבר 1947 [ פ ] זה מהימים הגדולים ביותר בהיסטוריה שלנו . אמנם קוצצו שאיפותינו וגם ההתחייבויות הבינלאומיות שניתנו לנו : צומצם השטח , ירושלים נעשתה בינלאומית . כמעט לא ניתנו לנו הרים , למעלה משלושים נקודות ( שלנו ) בשטח הערבי , הגבולות רעים מבחינה צבאית ופוליטית . אבל [ פ ] קיבלנו רוב חוף הים , רוב העמקים , רוב מקורות המים בצפון , רוב השטחים הריקים , שני ימים ( ים תיכון וים סוף . ( הכרת עצמאות על ידי רוב העולם , כל הדמוקרטיות , על ידי אמריקה ורוסיה גם יחד . [ פ ] עם קביעת משטר בינלאומי בירושלים וסביבותיה והפרדתה מהמדינה היהודית , אין ירושלים פוסקת להיות לעם העברי מה שהייתה מימי דוד המלך ועד היום הזה : לב העם היהודי ועיר משושו . היא לא נקבעה כבירת המדינה היהודית - אבל הייתה ותישאר לנצח בירת האומה היהודית , מרכז העם היהודי כולו , בין זה שבארץ בין זה שבגולה . [ פ ] בירושלים יש להשכין את כל המוסדות העולמיים והארציים של היהודים , את מוסדות הסוכנות והתנועה הציונית [ פ ] את מוסדות כנסת ישראל [ פ ] עלינו להפוך את ירושלים למרכז מדעי , אמנותי , תרבותי וחינוכי ליהדות בעולם כולו [ פ ] בן גוריון , , 'ד מן היומן , עמ' 12-11 . 1 מה הם היתרונות ומה הם החסרונות של תוכנית החלוקה , לדברי בן גוריון ? . 2 מהו מעמדה של ירושלים לפי תוכנית החלוקה ? . 3 כיצד רואה בן גוריון את מעמדה של ירושלים ? . 1 בחנו את גבולות המדינה היהודית לפי תוכנית החלוקה . שערו : אילו קשיים צפויים למדינה היהודית כתוצאה מגבולות אלה ? . 2 מהו מעמדה של ירושלים על פי תוכנית החלוקה ? שערו : מה היו השיקולים להחלטה זו ? מפה מפה מפה מפה מפה ::::: 1 111 1 מפת החלוקה , 29 בנובמבר 1947

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר