עמוד:169

ממנהיגי היישוב ואילו הערבים החרימו את הוועדה וסירבו להופיע בפניה . חברי הוועדה סיירו במחנות העקורים באירופה והתרשמו ממצבם הקשה של ניצולי השואה . רוב חברי הוועדה הגיעו למסקנה כי יש לסיים את המנדט הבריטי בארץ ישראל והמליצו להקים בארץ ישראל שתי מדינות : מדינה יהודית ומדינה ערבית . עוד הומלץ , כי שתי המדינות תקיימנה ביניהן שיתוף פעולה כלכלי וירושלים תהיה אזור נפרד , בפיקוח בינלאומי . ההצעה הובאה להצבעה בעצרת הכללית של האו " ם . הערבים הודיעו כי הם מתנגדים לתוכנית ודרשו הקמת מדינה ערבית בכל שטחי ארץ ישראל . בריטניה הופתעה מהחלטות הוועדה ודרשה מארצות הברית להקטין את שטח המדינה היהודית . לאחר כל הלחצים והמאבקים הפוליטיים נערכה באו " ם 29–ב בנובמבר 1947 ההצבעה על המלצות ועדת אונסקו " פ . המוני יהודים הגיעו מרחבי ארצות הברית לדיון ולהצבעה באו " ם . לאישור ההצעה נדרשה תמיכה של שני שלישים מן הקולות בעצרת הכללית של האו " ם . במהלך הישיבה הכריז יושב ראש הישיבה את שמה של כל מדינה המשתתפת בהצבעה ונציגה נדרש להשיב מפורשות : לחיוב - " כן " ולשלילה - " לא . " כאשר נמנעו הנציגים מלהשיב הכריז היושב ראש על הימנעות בהצבעה . ההצעה התקבלה ברוב של שלושים ושלוש מדינות שתמכו בתוכנית החלוקה . נגד ההצעה הצביעו שלוש עשרה מדינות , ועשר מדינות - ובכללן בריטניה - נמנעו . ההצבעה באו " ם התקיימה בחצות לפי שעון ארץ ישראל . המונים נצמדו למקלטי הרדיו או לרמקולים שהוצבו בכמה מקומות מרכזיים . החלטת האו " ם התקבלה ברחבי הארץ בתרועות שמחה , בשירת התקווה ובריקודים , ואילו דוד בן גוריון כתב ביומנו : " אודה על האמת , השמחה לא שרתה במעוני . לא מפני שלא החשבתי ההחלטה של האו " ם אלא משום שידעתי מה צפוי לנו : מלחמה עם כל צבאות עמי ערב " ( מסמך . ( 1 ערביי ארץ ישראל ונציגי מדינות ערב הכריזו כי ייאבקו בכוח לסיכול ההחלטה . למחרת היום , 30–ב בנובמבר , החלה מלחמת העצמאות בירי על נוסעי אוטובוס יהודי בדרכו מנתניה לירושלים סמוך לשדה התעופה לוד . . 7 יש הרואים בהתנגדות הערבים לתוכנית החלוקה טעות היסטורית . מדוע ? מה דעתכם ? דוד בן גוריון ( 1973-1886 ) ראש הממשלה הראשון של ישראל . עלה לארץ בימי העלייה השנייה ( 1906 ) ועבד תקופה קצרה בעבודה חקלאית . פנה לפעילות ציבורית ושימש כמזכיר כללי של ההסתדרות הכללית , ואחר כך היה מנהיג מפלגת פועלי ארץ ישראל - מפא " י . עם תום המנדט הבריטי היה לראש הממשלה . ( 1953-1948 ) כיהן כראש ממשלה גם בשנים . 1963-1955 1970-ב פרש סופית מפעילות פוליטית והשתקע בנגב בקיבוץ שדה בוקר . בן גוריון ראה בהתיישבות בנגב משימה לאומית , ביטחונית וכלכלית מן המעלה הראשונה . נטמן באחוזת קבר סמוך למדרשת שדה בוקר לצד רעייתו , פולה . השמחה לאחר הצבעת האו " ם על חלוקת ארץ ישראל בכ " ט בנובמבר 1947

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר